KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ENDOKRINOLOGIE  -  kazuistika END-31 ze dne 7.10.2014
 

Detekce a přesná lokalizace patologicky změněného příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/CT

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín


Muž, 71 let.

Pacient s elevací kalcia a PTH bez zřetelné patologie příštítných tělísek při sonografickém vyšetření přichází na oddělení nukleární medicíny s žádostí o případnou detekci a lokalizaci patologicky změněného příštítného tělíska. 

Z rodinné anamnézy: matka i teta se léčily se štítnou žlázou

Z osobní anamnézy: ICHS, fibrilace síní, hyperplazie prostaty

Objektivně: při přijetí eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, obezita, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenomenů, AS irreg.70-80/min, TK 140/70 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: hyperkalcémie, hyperparathyreóza

Z vyšetřovacího programu: 
Sonografie-difúzně nodózní struma s regresivními změnami
Scintigrafie štítnice-štítná žláza hraničně hyperplastická v obou lalocích, ve střední třetině vpravo polokulovitá oblast neakumulující radiofarmakon
Scintigrafie skeletu-bez ložisek aktivního metabolismu

K potvrzení lokalizace patologicky změněného příštítného tělíska provedena scintigrafie příštítných tělísek pomocí kombinace 700MBg 99mTc-MIBI (vyšetření planární+SPECT/CT) a 185MBq 99mTc-pertechnetát (planární) na dvouhlavé hybridní gamakameře SPECT/ldCT Philips-Brightview (r.výroby 2012) s kolimátorem LEHR postupem dle platných doporučení.
Detekovali jsme vcelku jednoznačnou patologickou depozici 99mTc-MIBI v blízkosti dolního pólu pravého laloku štítnice (se zřetelně zpomaleným vymýváním radiofarmaka na snímcích v pozdější fázi vyšetření), kterou lokalizujeme při akvizici metodou SPECT/CT dorzomediálně od dolního pólu pravého laloku štítnice. Tento obraz je zvýrazněn po provedení počítačové subtrakce (viz. obr.).
Diskuse: Z výše uvedeného vyplývá přínos vyšetření pomocí kombinované scintigrafie příštítných tělísek při detekci patologicky změněného příštítného tělíska, v tomto případě potvrzujícím nález při vyšetření sonografickém. Pro bližší lokalizaci či při atypickém uložení je vyšetření nutno doplnit i o metodu SPECT, nejlépe v kombinaci s CT pomocí hybridního přístroje.

Závěr: Tato kazuistika opět potvrzuje naše výborné zkušenosti s kombinovanou scintigrafií příštítných tělísek. V případě naší pacientky byl nález včetně lokalizace potvrzen chirurgicky, histologicky pak šlo o adenom příštítného tělíska.
Obr.1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1. fáze vlevo nahoře, 2. vpravo nahoře) se zřetelnou akumulací MIBI v blízkosti dolního pólu pravého laloku štítné žlázy a zpomaleným vyplavováním.

/ Obr.1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1. fáze vlevo nahoře, 2. vpravo nahoře)
 se zřetelnou akumulací MIBI v blízkosti dolního pólu pravého laloku štítné žlázy a zpomaleným vyplavováním.. /
Obr.2.: Oblast patologicky zvýšené akumulace 99mTc-MIBI v blízkosti dolního pólu pravého laloku štítnice po provedení počítačové subtrakce.

/ Obr.2.: Oblast patologicky zvýšené akumulace 99mTc-MIBI v blízkosti dolního pólu pravého laloku štítnice po provedení počítačové subtrakce. / Obr.3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/CT  se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka dorzomediálně od dolního pólu pravého laloku štítné žlázy.

/ Obr.3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/CT se zřetelnou patologickou ložiskovou
 depozicí radiofarmaka dorzomediálně od dolního pólu pravého laloku štítné žlázy. / 
Pracoviště:


Krajská nemocnice T.Bati a.s.
oddělení nukleární medicíny
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍNkontakt na autora:
tel.: 577 552 233
bernatek@bnzlin.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2014, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software