KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ENDOKRINOLOGIE  -  kazuistika END-34 ze dne 26.11.2014
 

Přínos metodiky SPECT/CT při detekci a lokalizaci patologicky změněného příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín


Žena, 46 let.

Pacientka s laboratorně zjištěnou hyperparathyreózou a negativním sonografickým nálezem odeslána endokrinologem k vyloučení patologického postižení příštítných tělísek.

Z rodinné anamnézy: bez sledovaných chorob

Z osobní anamnézy: hypercholesterolémie, schizofrenie

Objektivně: při přijetí eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, přiměřený habitus, orientačně neurologicky neg., hlava bez patologie, krk-bez zřetelné patologie, plíce - dýchání alveolární, bez vedlejších fenomenů, AS reg.85/min, TK 140/85 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: hyperparathyreóza, hyperurikémie

Z vyšetřovacího programu: 
Sonografie krku-bez zřejmé patologie 

K detekci ev. patologicky postižených příštítných tělísek provedena scintigrafie příštítných tělísek pomocí kombinace 700MBg 99mTc-MIBI (vyšetření planární + SPECT/CT) a 185MBq 99mTc-pertechnetát (planární) na dvouhlavé hybridní gamakameře SPECT/ldCT Philips-Brightview (r.výroby 2012) s kolimátorem LEHR postupem dle platných doporučení.
Při planárním vyšetření (a to ani po provedení počítačové subtrakce) jsme nedetekovali jednoznačnou patologickou ložiskovou depozici 99mTc-MIBI ve sledované oblasti. Až při využití metodiky SPECT/ldCT jsme nalezli menší patologickou ložiskovou depozici 99mTc-MIBI dorzálně od dolního pólu pravého laloku štítnice (viz.obr).Diskuse: Z výše uvedeného vyplývá přínos hybridního SPECT/CT vyšetření kombinované scintigrafie příštítných tělísek při detekci patologicky změněného příštítného tělíska, v tomto případě při negativním vyšetření sonografickém. 

Závěr: Tato kazuistika opět potvrzuje naše výborné zkušenosti s kombinovanou scintigrafií příštítných tělísek.V případě naší pacientky byl nález včetně lokalizace potvrzen chirurgicky, histologicky pak stanovena diagnóza adenomu příštítného tělíska.
Obr.1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1. fáze vlevo nahoře, 2. vpravo nahoře) bez zřetelné patologické ložiskové akumulace MIBI.

/ Obr.1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI
(1. fáze vlevo nahoře, 2. vpravo nahoře) bez zřetelné patologické ložiskové akumulace MIBI.
/
Obr.2.: Počítačová subtrakce rovněž neprokazuje jednoznačnou patologickou ložiskovou depozici 99mTc-MIBI ve sledované oblasti.

/ Obr.2.: Počítačová subtrakce rovněž neprokazuje jednoznačnou patologickou ložiskovou depozici 99mTc-MIBI ve sledované oblasti. / Obr.3.: Nález patologického ložiskového nahromadění radiofarmaka (99mTc-MIBI) dorzálně od dolního pólu pravého laloku štítnice.

/ Obr.3.: Nález patologického ložiskového nahromadění radiofarmaka (99mTc-MIBI) dorzálně od dolního pólu pravého laloku štítnice. / 


Pracoviště:


Krajská nemocnice T.Bati a.s.
oddělení nukleární medicíny
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍNkontakt na autora:
tel.: 577 552 233
bernatek@bnzlin.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2014, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software