Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


 Detekce a lokalizace patologicky změněného příštítného tělíska metodami nukleární medicíny při pozitivní rodinné anamnéze

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny a PET/CT
Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín


Žena, 45 let.

Pacientka odeslána endokrinologem pro opakovaně vyšší hladiny PTH v krvi a pozitivní rodinnou anamnézu. 

Z rodinné anamnézy: matka a sestra onemocnění PT.

Z osobní anamnézy: doposud bez potíží

Objektivně: při přijetí lehce obézní, eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez zjevné patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenoménů, AS reg 90/min, TK 100/70 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: opakovaně zvýšená hodnota PTH v séru

Z vyšetřovacího programu: 
Sonograficky – nejasný nález v dolním pólu levého laloku štítnice.

K detekci, resp. lokalizaci patologicky změněného příštítného tělíska provedena scintigrafie příštítných tělísek pomocí kombinace 700MBg 99mTc-MIBI (vyšetření planární+SPECT/CT) a 185MBq 99mTc-pertechnetát (planární) na dvouhlavé hybridní gamakameře SPECT/ldCT Philips-Brightview (r. výroby 2012) s kolimátorem LEHR postupem dle platných doporučení.
Nález: Na planárních snímcích obraz zvýšené akumulace Tc-MIBI s projekcí k dolnímu pólu levého laloku štítnice se zřetelně zpomaleným vymýváním RF, který se zvýrazňuje po provedení počítačové subtrakce.
Při SPECT pak patologická akumulace lokalizována k dorzálnímu okraji dolního pólu levého laloku štítné žlázy.
Res.: susp. patologie příštitného tělíska vlevo dole.

Diskuse: Z výše uvedeného vyplývá přínos hybridního vyšetření SPECT/ldCT kombinované scintigrafie příštítných tělísek při detekci a lokalizaci patologicky změněného příštítného tělíska při nejednoznačném nálezu scintigrafickém.

Závěr: Tato kazuistika opět potvrzuje naše výborné zkušenosti s kombinovanou scintigrafií příštítných tělísek a akvizicí pomocí hybridního přístroje SPECT/ldCT. V případě naší pacientky byl nález včetně lokalizace potvrzen chirurgicky, histologicky pak šlo o adenom příštítného tělíska.
Obr.1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1.fáze vlevo nahoře, 2.vpravo nahoře), kde patrna oblast  zvýšeně akumulující radiofarmakon (Tc-MIBI)  se zpomaleným vymýváním v dolním pólu levého laloku štítnice.

/ Obr. 1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1.fáze vlevo nahoře, 2.vpravo nahoře),
kde patrna oblast zvýšeně akumulující radiofarmakon (Tc-MIBI) se zpomaleným vymýváním v dolním pólu levého laloku štítnice. /
Obr.2.: Při provedení počítačové subtrakce zřetelně zachycena patologická ložisková depozice Tc-MIBI v oblasti  dolního pólu levého laloku štítnice.

/ Obr. 2.: Při provedení počítačové subtrakce zřetelně zachycena patologická ložisková depozice Tc-MIBI v oblasti dolního pólu levého laloku štítnice. / Obr.3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT  s  patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka  při dorzálním okraji dolního pólu levého laloku štítnice.

/ Obr. 3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT s patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka při dorzálním okraji dolního pólu levého laloku štítnice. / 


Pracoviště:

Krajská nemocnice T.Bati a.s.
oddělení nukleární medicíny a PET/CT
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍNkontakt na autora:
bernatek@bnzlin.cz
tel.: 577 552 233


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz