KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ENDOKRINOLOGIE  -  kazuistika END-45 ze dne 26.05.2016
 

Masivní adenom příštítného tělíska u muže s renálním selháním detekovaný pomocí 99mTc-MIBI SPECT/ldCT


MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín


Muž, 50 let.

Pacient s hyperparathyreózou, v.s. sekundární při selhání ledvin, odeslán internistou ke scintigrafickému vyšetření příštítných tělísek. 

Z rodinné anamnézy: matka zemřela na ca prsu, otec CHOPN

Z osobní anamnézy: obezita, vředová choroba gastroduodena, renální insuficience

Objektivně: při přijetí eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez zjevné patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenoménů, AS reg.82/min, TK 150/85 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: hyperparathyreóza, normokalcémie

Z vyšetřovacího programu: 
Sonograficky v oblasti štítnice-susp.zvětšené horní i dolní příštítné tělísko vpravo

K detekci, resp. lokalizaci patologicky změněného příštítného tělíska provedena scintigrafie příštítných tělísek pomocí kombinace 700MBg 99mTc-MIBI (vyšetření planární+SPECT/CT) a 185MBq 99mTc-pertechnetát (planární) na dvouhlavé hybridní gamakameře SPECT/ldCT Philips-Brightview (r. výroby 2012) s kolimátorem LEHR postupem dle platných doporučení.
Při planárním vyšetření nalézáme rozsáhlou kulovitou patologickou depozici Tc-MIBI se zřetelně zpomaleným vyplavováním radiofarmaka projikující se k dolnímu pólu pravého laloku štítnice.
Nález zvýrazněn provedením počítačové subtrakce a pomocí SPECT/ldCT lokalizován k dorzokaudálnímu okraji pravého laloku štítné žlázy.


Res.: v.s. patologické postižení příštitného tělíska vpravo dole.Diskuse: Z výše uvedeného vyplývá přínos vyšetření pomocí kombinované scintigrafie příštítných tělísek při detekci patologicky změněného příštítného tělíska. V našem případě potvrzena patologie pouze v oblasti dolního příštítného tělíska vpravo, došlo tedy k upřesnění nálezu sonografického.

Závěr: Tato kazuistika opět potvrzuje naše výborné zkušenosti s kombinovanou scintigrafií příštítných tělísek a možností hybridního zobrazení.V případě našeho pacienta byl nález včetně lokalizace potvrzen chirurgicky, histologicky pak šlo o adenom příštítného tělíska.
Obr.1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1.fáze vlevo nahoře, 2.vpravo nahoře), kde zachycena oblast  patologicky akumulující radiofarmakon (Tc-MIBI)  se zpomaleným vymýváním projikující se k dolnímu pólu pravého laloku štítnice.

/ Obr. 1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1.fáze vlevo nahoře, 2.vpravo nahoře), kde zachycena oblast patologicky akumulující radiofarmakon (Tc-MIBI) se zpomaleným vymýváním projikující se k dolnímu pólu pravého laloku štítnice. /Obr.2.: Při provedení počítačové subtrakce zachycena zřetelná patologická ložisková depozice radiofarmaka při dolním pólu pravého laloku štítnice.

/ Obr. 2.: Při provedení počítačové subtrakce zachycena zřetelná patologická ložisková depozice radiofarmaka při dolním pólu pravého laloku štítnice. / Obr.3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT  se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka  lokalizovanou při dorzokaudálním okraji pravého laloku štítnice.

/ Obr. 3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí
radiofarmaka lokalizovanou při dorzokaudálním okraji pravého laloku štítnice. / 

Pracoviště:

Krajská nemocnice T.Bati a.s.
oddělení nukleární medicíny
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍNkontakt na autora:
bernatek@bnzlin.cz
tel.: 577 552 233

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software