KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ENDOKRINOLOGIE  -  kazuistika END-47 ze dne 21.03.2017
 

Adenom příštítného tělíska-potvrzení nejednoznačného nálezu sonografického

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny a PET/CT
Krajská nemocnice T. Bati a.s., ZlínŽena, 74 let.

Pacientka s osteoporózou odeslána endokrinologem pro hyperkalcémii a zvýšenou hodnotu PTH při ne zcela jasném obrazu sonografickém. 

Z rodinné anamnézy: bez endokrinologických chorob, častý výskyt karcinomů, fibrilace a flutter síní

Z osobní anamnézy: osteoporóza, hypertenze, stp.CHCE

Objektivně: při přijetí eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez zjevné patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenoménů, AS irreg. Cca 80/min, TK 120/75 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: hyperkalcémie, opakovaně zvýšená hodnota PTH

Z vyšetřovacího programu: 
Sonograficky nelze vyloučit uzel v pravém laloku štítnice.

K detekci, resp. lokalizaci patologicky změněného příštítného tělíska provedena scintigrafie příštítných tělísek pomocí kombinace 700MBg 99mTc-MIBI (vyšetření planární+SPECT/CT) a 185MBq 99mTc-pertechnetát (planární) na dvouhlavé hybridní gamakameře SPECT/ldCT Philips-Brightview (r. výroby 2012) s kolimátorem LEHR postupem dle platných doporučení.
V planární fázi vyšetření detekujeme kulovitou oblast zvýšeně ve srovnání s okolním parenchymem akumulující Tc-MIBI se zpomaleným vymýváním projikující se do dolního pólu pravého laloku štítnice.Nález zvýrazněn při počítačové subtrakci a lokalizace potvrzena pomocí SPECT/ldCT.
Res.: susp. patologické postižení příštitného tělíska vpravo dole.


Diskuse: Z výše uvedeného vyplývá přínos vyšetření pomocí kombinované scintigrafie příštítných tělísek při detekci patologicky změněného příštítného tělíska, např. při ne zcela průkazném vyšetření sonografickém.

Závěr: Tato kazuistika opět potvrzuje naše výborné zkušenosti s kombinovanou scintigrafií příštítných tělísek.V případě naší pacientky byl nález včetně lokalizace potvrzen chirurgicky, histologicky pak šlo o adenom příštítného tělíska.
Obr.1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1.fáze vlevo nahoře, 2.vpravo nahoře), kde zachycena zřetelná oblast  zvýšeně akumulující radiofarmakon (Tc-MIBI)  se zpomaleným vymýváním v dolním pólu pravého laloku štítnice.

/ Obr. 1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1.fáze vlevo nahoře, 2.vpravo nahoře), kde zachycena zřetelná oblast zvýšeně akumulující radiofarmakon (Tc-MIBI) se zpomaleným vymýváním v dolním pólu pravého laloku štítnice. /Obr.2.: Při provedení počítačové subtrakce zachycena patologická ložisková depozice Tc-MIBI v oblasti  dolního pólu pravého laloku štítnice.

/ Obr. 2.: Při provedení počítačové subtrakce zachycena patologická ložisková depozice Tc-MIBI v oblasti dolního pólu pravého laloku štítnice. / Obr.3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT  se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka  v dolním pólu pravého laloku štítnice.

/ Obr. 3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v dolním pólu pravého laloku štítnice. / 

Pracoviště:

Krajská nemocnice T.Bati a.s.
oddělení nukleární medicíny a PET/CT
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍNkontakt na autora:
bernatek@bnzlin.cz
tel.: 577 552 233

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software