KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ENDOKRINOLOGIE  -  kazuistika END-48 ze dne 21.06.2017
 

 Přínos hybridního SPECT/ldCT při detekci a lokalizaci patologicky změněného příštítného tělíska

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny a PET/CT
Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín


Žena, 49 let.

Pacientka s osteoporózou odeslána internistou pro hyperkalcémii a hraniční hodnotu PTH při negativním obrazu sonografickém. 

Z rodinné anamnézy: CMP, ca žaludku

Z osobní anamnézy: hypertenze, obezita, osteoporóza

Objektivně: při přijetí obézní, eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez zjevné patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenoménů, AS reg. cca 90/min, TK 150/95 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: hyperkalcémie, opakovaně hraniční hodnota PTH

Z vyšetřovacího programu: 
Sonograficky bez zřejmé patologie.

K detekci, resp. lokalizaci patologicky změněného příštítného tělíska provedena scintigrafie příštítných tělísek pomocí kombinace 700MBq 99mTc-MIBI (vyšetření planární+SPECT/CT) a 185MBq 99mTc-pertechnetát (planární) na dvouhlavé hybridní gamakameře SPECT/ldCT Philips-Brightview (r. výroby 2012) s kolimátorem LEHR postupem dle platných doporučení.
Nález: Na planárních snímcích ne zcela jednoznačný obraz zvýšené akumulace Tc-MIBI s projekcí k dolnímu pólu pravého laloku štítnice s náznakem zpomaleného vymývání, který se zvýrazňuje po provedení počítačové subtrakce.
Při SPECT pak potvrzena lokalizace zvýšené akumulace RF v dolním pólu pravého laloku štítné žlázy.
Res.: susp. patologie příštitného tělíska vpravo dole.

Diskuse: Z výše uvedeného vyplývá přínos hybridního vyšetření SPECT/ldCT kombinované scintigrafie příštítných tělísek při detekci a lokalizaci patologicky změněného příštítného tělíska při ne zcela jasném obrazu planárním.

Závěr: Tato kazuistika opět potvrzuje naše výborné zkušenosti s kombinovanou scintigrafií příštítných tělísek a akvizicí pomocí hybridního přístroje SPECT/ldCT. V případě naší pacientky byl nález včetně lokalizace potvrzen chirurgicky, histologicky pak šlo o adenom příštítného tělíska.
Obr.1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1.fáze vlevo nahoře, 2.vpravo nahoře), kde nelze vyloučit  oblast  zvýšeně akumulující radiofarmakon (Tc-MIBI)  se zpomaleným vymýváním v dolním pólu pravého laloku štítnice.

/ Obr. 1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1.fáze vlevo nahoře, 2.vpravo nahoře),
kde nelze vyloučit oblast zvýšeně akumulující radiofarmakon (Tc-MIBI) se zpomaleným vymýváním v dolním pólu pravého laloku štítnice. /
Obr.2.: Při provedení počítačové subtrakce zřetelně zachycena patologická ložisková depozice Tc-MIBI v oblasti  dolního pólu pravého laloku štítnice.

/ Obr. 2.: Při provedení počítačové subtrakce zřetelně zachycena patologická ložisková depozice Tc-MIBI v oblasti dolního pólu pravého laloku štítnice. / Obr.3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT  s  patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka  při dolním pólu pravého laloku štítnice.

/ Obr. 3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT s patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka při dolním pólu pravého laloku štítnice. / Pracoviště:

Krajská nemocnice T.Bati a.s.
oddělení nukleární medicíny a PET/CT
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍNkontakt na autora:
bernatek@bnzlin.cz
tel.: 577 552 233

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software