KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ENDOKRINOLOGIE  -  kazuistika END-51 ze dne 5.3.2018
 

 Další potvrzení důležitosti provedení SPECT při detekci patologicky změněného příštítného tělíska


MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny a PET/CT
Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín
Žena, 54 let.

Pacientka s osteoporózou odeslána endokrinologem pro hyperkalcémii a zvýšenou hodnotu PTH při negativním nálezu sonografickém. 

Z rodinné anamnézy: bezvýznamná

Z osobní anamnézy: opakované infekce močových cest v dok.

Objektivně: při přijetí eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez zjevné patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenoménů, AS reg. 88/min, TK 130/75 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: hyperkalcémie, opakovaně zvýšená hodnota PTH

Z vyšetřovacího programu
Sonografie-bez patologie.

K detekci, resp. lokalizaci patologicky změněného příštítného tělíska provedena scintigrafie příštítných tělísek pomocí kombinace 700MBq 99mTc-MIBI (vyšetření planární+SPECT/CT) a 185MBq 99mTc-pertechnetát (planární) na dvouhlavé hybridní gamakameře SPECT/ldCT Philips-Brightview (r. výroby 2012) s kolimátorem LEHR postupem dle platných doporučení.
Při planární scintigrafii se nám nepodařilo prokázat jednoznačnou patologickou ložiskovou depozici techneciem značeného MIBI ve sledované oblasti a to ani po provedení počítačové subtrakce. Při vyšetření metodou SPECT však detekujeme drobné ložisko patologické depozice Tc-MIBI při dolním pólu levého laloku štítnice.

Res.: susp. patologické postižení příštitného tělíska vlevo dole.


Diskuse: Z výše uvedeného vyplývá obzvláštní přínos SPECT metodiky při vyšetření pomocí kombinované scintigrafie příštítných tělísek při detekci patologicky změněného příštítného tělíska.

Závěr: Tato kazuistika opět potvrzuje naše výborné zkušenosti s kombinovanou scintigrafií příštítných tělísek.V případě naší pacientky byl nález včetně lokalizace potvrzen chirurgicky, HV pak prokázalo adenom příštítného tělíska.Obr.1.:Planární scintigrafie v AP projekci

/Obr.1.:Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1.fáze vlevo nahoře, 2.vpravo nahoře), kde nezachycena zřetelná scintigrafická patologie./Obr.2.: Při provedení počítačové subtrakce rovněž nezachycena zřetelná scintigrafická patologie

/Obr.2.: Při provedení počítačové subtrakce rovněž nezachycena zřetelná scintigrafická patologie./Obr.3.:Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT

/Obr.3.:Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka s projekcí k dolním pólu levého laloku štítnice./

Pracoviště:
Krajská nemocnice T.Bati a.s.
oddělení nukleární medicíny a PET/CT
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍNkontakt na autora:
bernatek@bnzlin.cz
tel.: 577 552 233

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software