KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ENDOKRINOLOGIE  -  kazuistika END-54 ze dne 19.10.2018
 

 Rozsáhlý adenom příštítného tělíska detekovaný pomocí Tc-MIBI


MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny a PET/CT
Krajská nemocnice T. Bati a.s., ZlínMuž, 50 let.

Pacient s doposud negativní endokrinologickou anamnézou odeslán pro zvýšenou hodnotu PTH při susp. patologickém nálezu sonografickém. 

Z rodinné anamnézy: otec TBC plic a silikóza, matka ca podjaterní krajiny

Z osobní anamnézy: stp. opakované operaci obou kolenních kloubů

Objektivně: při přijetí eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, obezita, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez zjevné patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenoménů, AS reg. 72/min, TK 140/85 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: hyperparathyreóza

Z vyšetřovacího programu: 
Sonografie-susp. patologický nález vlevo.

V planární fázi vidíme zřetelnou oválnou oblast výrazně zvýšeně akumulující Tc-MIBI se zpomaleným vymýváním a to s projekcí do horního pólu levého laloku štítné žlázy. Nález zvýrazněn provedením počítačové subtrakce a metodou SPECT lokalizován k zadnímu okraji horního pólu levého laloku štítné žlázy.

Res.: v.s. patologické postižení horního příštítného tělíska vlevo.


Závěr: kazuistika jen potvrzuje naše výborné zkušenosti s kombinovanou scintigrafií příštítných tělísek. V případě našeho pacienta byl nález včetně lokalizace potvrzen chirurgicky, HV pak prokázalo adenom příštítného tělíska vlevo nahoře.Obr.1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1.fáze vlevo nahoře, 2.vpravo nahoře), kde zachycena patologická akumulace Tc-MIBI se zpomaleným vymýváním vlevo nahoře.

/ Obr. 1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1.fáze vlevo nahoře, 2.vpravo nahoře),
kde zachycena patologická akumulace Tc-MIBI se zpomaleným vymýváním vlevo nahoře. /
Obr.2.: Při provedení počítačové subtrakce zvýrazněna patologická depozice Tc-MIBI vlevo nahoře.

/ Obr. 2.: Při provedení počítačové subtrakce zvýrazněna patologická depozice Tc-MIBI vlevo nahoře. / Obr.3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT  se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka  s projekcí k zadnímu okraji horního pólu levého laloku štítnice.

/ Obr. 3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka s projekcí k zadnímu okraji horního pólu levého laloku štítnice. / 
Pracoviště:

Krajská nemocnice T.Bati a.s.
oddělení nukleární medicíny a PET/CT
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍNkontakt na autora:
bernatek@bnzlin.cz
tel.: 577 552 233

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software