Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


PERFÚZNÍ SCINTIGRAFIE MYOKARDU: Normální nález

MUDr. Rudolf Kopáček
Odd. nukleární medicíny
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem


Uvádíme případ pacienta, 54 let, s tlakovou bolestí na prsou s propagací do levého ramene, po NTG ustupuje do 15 min. Internistou odeslán k izotopovému vyš. srdce.
Po provedení perfúzní scintigrafie myokardu pomocí chloridu thalného(201Tl)  (přípravek Thallous(Tl201) Chloride injection) nebyl zjištěn při dosažené zátěži defekt perfúze.


Kazuistika:

RA : otec asthma, 2 bratři IM.
OA : býval zdráv, v 17 letech APE, ve 40 CMP, v 39 a 52 letech IM, v 53 dvojitý bypas. Je v ID, nekouří, alergie 0, ženatý, bydlí v RD.
Užívá Iso-Mack ret. 1-1-0 cps, Anopyrin 1x1/2 tbl, Rytmonorm 1-0-1 tbl á150mg, Anavenol 1-1-1 dr, NTG při bolesti.
Obj : střední postavy, obézní, orientovaný, v klidu eupnoe, hybnost dobrá. Spoj. růžové, skléry bílé, rty růžové, hrdlo klidné, šť.žl. a uzliny nezv., náplň krčních žil přiměřená. Hrudník souměrný, dých. čisté, akce srd. prav. ozvy ohranič. Břicho nad úr. hrudní, nebol., játra a slezina nezv., DK bez otoků a varixů, jizva na levém bérci.

Vyš : 82 kg, 174 cm, TK 155/95, P 78 prav.
FW : 28/51.
Moč : negat.
KO: Le 7,6, Ery 4,60, Hb 147, HK 0,41, Trombo 325.
Bioch: glu 4,3, urea 5,9, Na 141, K 4,8, bili 3,4, ALT 0,61, AST 0,46, LD 4,3, HBD 1,8, CK 1,3, chol 6,9, trigl 2,39.
Ekg klid : f 64, r.sin.prav. s oj. supraventrikulární ES, PQ 0,14, QRS 0,08, ST izoel. T posit.
Ekg po zátěži : f 60, ES přibylo, jinak se křivka nemění.


Scintigrafické vyšetření
perfúze myokardu (obr.1):

Vyšetření bylo prováděno na 1-hlavé SPECT gamakameře Elscint-APEX, SPX-6 s počítačem APEX-SP1, po eliptické dráze 180 stupňů (-45 až +135), frame: 30, frame time 30 sec., frame size: 64, ZOOM: 1, Step-Shoot. Energy 70 keV (okno -15, +30 keV) a 167 keV (okno -13, +7 keV).

Perfuzní scintigrafie myokardu SPECT zátěž + klid: 80 MBq 201TlCl i.v. po zátěži á 25W, do 75W, kdy dosaženo 100 p/min a kdy již neudrží frekvenci šlapání. Zátěžové snímky začínají 10 minut, klidové 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka. Poloha pacienta: na zádech.


zátěž


klid

 

zátěž


klid


zátěž


klid

 

zátěž


klid

201Tl: perfúze myokardu
  / Obrázek č.1: Perfúzní scintigrafie myokardu (LK), SPECT zobrazení: zátěž
a klid, řezy HSA, VLA a HLA - perfúze v normě
/

Závěr:

Perfuze myokardu LK je ještě v mezích normy. Při dosažené zátěži bez ischemie.
Vyšetřením byl vyloučen infarkt myokardu a a prokázán dobrý efekt revaskularizační operace.


Pracoviště:

Masarykova nemocnice
Oddělení nukleární medicíny
primář: MUDr. Rudolf Kopáček
V podhájí 21
401 13 ÚSTÍ NAD LABEM

kontakt na autora:
tel.: 047-568-2950
e-mail:
rudolf.kopacek@mnul.cz

 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz