KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM  -  kazuistika KAR-28 ze dne 12.02.2013
 

Lokalizace atypicky uloženého adenomu příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Krajská nemocnice T. Bati a.s., ZlínŽena, 50 let.

Pacientka s nefrolitiázou a hyperkalcémií odeslána endokrinologem k vyloučení patologického postižení příštítného tělíska. 

Z rodinné anamnézy: matka se léčí s hypertenzí a štítnicí, otec s diabetem

Z osobní anamnézy: hypertenze, stp.CHCE

Objektivně: při přijetí eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, obezita, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenomenů, AS reg.78/min, TK 160/90 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: hyperkalcémie, zvýšená hladina kostního izoenzymu alkalické fosfatázy v krvi, vyšší hladina parathormonu v krvi

Z vyšetřovacího programu: 
Sonografie - neprokazuje zřetelnou patologii příštítného tělíska


Na základě podezření na patologii příštítného tělíska provedena scintigrafie příštítných tělísek pomocí kombinace 500MBg 99mTc-MIBI (vyšetření planární+SPECT) a 185MBq 99mTc-pertechnetát (planární) na dvouhlavé SPECT kameře Philips Forte s kolimátorem LEHR postupem dle platných doporučení.
Detekovali jsem vcelku jednoznačnou patologickou depozici 99mTc-MIBI v těsné blízkosti isthmu štítnice se zřetelně zpomaleným vymýváním radiofarmaka na snímcích v pozdější fázi vyšetření, kterou při akvizici metodou SPECT blíže lokalizujeme dorzokraniálně od horního okraje isthmu. Tento obraz je zvýrazněn po provedení počítačové subtrakce (viz.obr.).

Diskuse: z výše uvedeného vyplývá přínos vyšetření pomocí kombinované scintigrafie příštítných tělísek při detekci patologicky změněného příštítného tělíska, zvláště při nepříliš průkazném vyšetření sonografickém. Pro bližší lokalizaci či při atypickém uložení je vyšetření nutno doplnit i o metodu SPECT. 

Závěr: tato kazuistika potvrzuje naše výborné zkušenosti s kombinovanou scintigrafií příštítných tělísek.V případě naší pacientky byl nález včetně lokalizace potvrzen chirurgicky, histologicky pak šlo o adenom příštítného tělíska.
Obr.1.: Planární scintigrafie (AP projekce) pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo nahoře) a 99mTc-MIBI (vpravo nahoře) se zřetelnou akumulací MIBI v blízkosti isthmu. Dole pak nález po provedení počítačové subtrakce.

/ Obr.1.: Planární scintigrafie (AP projekce) pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo nahoře) a 99mTc-MIBI (vpravo nahoře)
se zřetelnou akumulací MIBI v blízkosti isthmu. Dole pak nález po provedení počítačové subtrakce. /
Obr.2.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vpravo) a 99mTc-MIBI (1. fáze vlevo, 2. fáze uprostřed) se zřetelnou akumulací MIBI v blízkosti isthmu a jejím zpomaleným vyplavováním.

/ Obr.2.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vpravo) a 99mTc-MIBI (1. fáze vlevo, 2. fáze uprostřed)
se zřetelnou akumulací MIBI v blízkosti isthmu a jejím zpomaleným vyplavováním. / Obr.3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka dorzokraniálně od isthmu štítné žlázy.

/ Obr.3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka dorzokraniálně od isthmu štítné žlázy. / 


Pracoviště:


Krajská nemocnice T.Bati a.s.
oddělení nukleární medicíny
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍNkontakt na autora:
bernatek@bnzlin.cz
tel.: 577 552 233

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software