Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


PERFÚZNÍ SCINTIGRAFIE MYOKARDU: infarkt myokardu

MUDr. Rudolf Kopáček
Odd. nukleární medicíny
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem


Úvod:

Uvádíme případ pacientky, 38 let, svíravé bolesti na prsou vyzařující do obou ramen se zhoršením dechu a pocením, po NTG do 10.min. ustupují. Internistou odeslána k izotopovému vyšetření srdce.
V rámci vyšetření perfúze myokardu pomocí chloridu thalného(201Tl) (přípravek Thallous(Tl201) Chloride injection) prokázán infarkt myokardu s upřesněním lokalizace a rozsahu.


Kazuistika:

RA : matka + v 55 na IM.
OA : časté anginy, M od 11 prav., T3, P3 (1x císařským řezem) od té doby DM na dietě, 5 let bolesti na prsou, před 2-ma lety IM. Je v ID, 2 roky nekouří, dříve 15cig., alergie 0, vdaná, bydlí v RD.
Drží diabetickou dietu, užívá Iso-Mack ret. 1-1-0 cps, Anopyrin 1x1/2 tbl, Tensiomin 1-0-2 tbl á12,5 mg, Furon 1-0-0 tbl, NTG při bolesti.
Obj : střední postavy, obézní, orientovaná, v klidu eupnoe, hybnost dobrá. Spoj. růžové, skléry bílé, rty růžové, hrdlo klidné, šť.žl. a uzliny nezv., náplň krčních žil přiměřená, dých. čisté, akce srd. prav. ozvy ohranič. tiché. Břicho nad úr. hrudní, stará jizva pod pupkem, malá pupeční kýla, játra a slezina nezv., DK bez otoků a varixů.

Vyš : 82 kg, 164 cm, TK 107/57, P 68 prav.
FW : 9/29.
Moč : negat.
KO - Le 9,3, Ery 4,43, Hb 138, HK 0,41, Trombo 245.
Bioch - glu 5,9, urea 3,6, Na 140, K 4,0, bili 11,9, ALT 0,38, AST 0,25, LD 3,8, HBD 1,6, CK 1,1, chol 7,0, trigl 2,60.
Ekg: f 65, r.sin.prav., PQ 0,16, QRS 0,08, difusně ploché T v konč.svodech, -T V5-6.
Ekg po zátěži : f 110, T v konč. svodech jsou o něco vyšší, naznač. elevace ST ve V4 a nízké až chybějící r ve V4-6.


Scintigrafické vyšetření
perfúze myokardu (obr.1):

Vyšetření bylo prováděno na 1-hlavé SPECT gamakameře Elscint-APEX, SPX-6 s počítačem APEX-SP1, po eliptické dráze 180 stupňů (-45 až +135), frame: 30, frame time 30 sec., frame size: 64, ZOOM: 1, Step-Shoot. Energy 70 keV (okno -15, +30 keV) a 167 keV (okno -13, +7 keV).

Perfuzní scintigrafie myokardu SPECT zátěž + klid 100 MBq 201TlCl i.v. po zátěži á 25W, do 100W, kdy dosaženo 160 p/min a kdy již neudrží frekvenci šlapání. Zátěžové snímky začínají 10 minut, klidové 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka. Poloha pacienta: na zádech.


zátěž


klid

 

zátěž


klid


zátěž


klid

 

zátěž


klid

Tl201: perfúzní scintigrafie myokardu
  / Obrázek č.1: Perfúzní scintigrafie myokardu (LK), SPECT zobrazení: zátěž
a klid, řezy HSA, VLA a HLA - fixní defekt perfúze /


Závěr:

Výrazná porucha až výpad perfuze v oblasti hrotu a na přední stěně při zátěži i v klidu, svědčí o prodělaném rozsáhlém transmurálním IM. Srdce je celkově zvětšené.

Vyšetřením upřesněn rozsah poškození myokardu LK.


Pracoviště:

Masarykova nemocnice
Oddělení nukleární medicíny
primář: MUDr. Rudolf Kopáček
V podhájí 21
401 13 ÚSTÍ NAD LABEM

kontakt na autora:
tel.: 047-568-2950
e-mail:
rudolf.kopacek@mnul.cz

 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz