KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM  -  kazuistika KAR-39 ze dne 19.10.2018
 

Stanovení poločasu přežívání dárcovských trombocytů označených pomocí 111In-oxinátu u 34leté ženy s idiopatickou trombocytopenickou purpurou před plánovanou splenektomií


doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové 
Anamnéza

34letá pacientka vyhledala lékaře pro častý výskyt modřin na dolních končetinách. Pacientka absolvovala vyšetření krevního obrazu. Vyšetření zjistilo extrémně sníženou hladinu krevních destiček (14 x 109/l; norma 150 – 400 x 109/l). Jednalo se o nově zjištěnou idiopatickou trombocytopenickou purpuru. Následovala léčba kortikoidy, která ale neměla výraznější efekt. Také léčba imunosuprimujícími látkami neměla žádný efekt. Pacientka byla odeslána hematologem na Oddělení nukleární medicíny ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové k provedení vyšetření na stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce a určení místa destrukce trombocytů před plánovanou splenektomií. Z krve dárce se stejnou krevní skupinou byl připraven trombocytární koncentrát, který byl označen in vitro pomocí 111In-oxinátu o aktivitě 8,5 MBq – preparát Indium (In111) Oxinate. Poté se aplikovaly radioaktivně označené trombocyty od dárce pacientce intravenózně. Následovaly odběry krve pacienta za 15, 30, 60 a 180 minut po aplikaci označených trombocytů. Odběry krevních vzorků probíhaly i v následujících dnech. Ze všech krevních vzorků se provedla separace trombocytů a jejich radioaktivita byla změřena ve studnovém scintilačním spektrometru. Pomocí scintilační dvouhlavé gamakamery se změřila zevní aktivita z přední a zadní projekce nad játry a slezinou s cílem zjistit místo destrukce trombocytů. Vyšetření zjistilo, že doba přežívání trombocytů od dárce byla značně zkrácena, a to na 5 hodin (norma 4,5 – 5,5 dnů). Poměr záchytu radioaktivních trombocytů ve slezina a játrech, tj. poměr slezina/ játra, činil 15,02 (norma do 2). Vyšetření prokázalo významně zkrácený poločas přežívání trombocytů a prokázalo významnou destrukci trombocytů ve slezině a indikovalo pacientku k provedení splenektomie. 


Vyšetření

Stanovení poločasu přežívání a místa destrukce trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu: 
Poločas přežívání trombocytů: 5 hodin (norma 4,5 – 5,5 dne)
Poměr záchytu slezina/játra: 15,02 (norma do 2)
Závěr: významně zkrácený poločas přežívání trombocytů od dárce. Výrazně zvýšená destrukce trombocytů ve slezině. 
 

Obr. 1: Statický scintigram jater a sleziny po aplikaci trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu, přední projekce.

/ Obr. 1: Statický scintigram jater a sleziny po aplikaci trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu, přední projekce. /
Obr. 2: Statický scintigram jater a sleziny po aplikaci trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu, zadní projekce.

/ Obr. 2: Statický scintigram jater a sleziny po aplikaci trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu, zadní projekce. /

 


Závěr

Vyšetření přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu prokázalo významně zkrácený poločas přežívání trombocytů a prokázalo významnou destrukci trombocytů ve slezině a indikovalo pacientku k provedení splenektomie.  
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Oddělení nukleární medicíny
primář: doc. MUDr. Jiří Doležal Ph.D.
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové


kontakt na autora:
tel.: +420-495834552
fax.: +420-495834512
jiri.dolezal@fnhk.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software