KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM  -  kazuistika KAR-44 ze dne 09.05.2020
 

Srdeční amyloidóza


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Havel, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:
80letý muž.
OA: ICHS chron., chronické srdeční selhání, NYHA II, EF LK 35 %, první manifestace před 13 měsíci. Stav po spodním IM. Esenciální hypertenze. Stav po pneumonii před 13 měsíci. 
NO: suspektní srdeční amyloidóza, dle MR myokardu hypertrofie LK, patologické sycení myokardu. Stav je stabilní, je námahová dušnost, bez otoků dolních končetin, bez bolestí na hrudi. Pozitivní aspirace podkožního tuku na amyloid. Patologický klon monoklonálních kappa+ plazmocytů většinově CD19-CD56 v kvantitě 0,42 %. Negativní iELFO, norm. FLC – nejde o AL amyloidózu. 

Hematologem odeslán ke scintigrafickému vyšetření

Po i.v. aplikaci 700 MBq 99mTc-DPD (butedronátu) (přípravek TECEOS) jsme provedli scintigrafická vyšetření za 5 a 10 minut a za 3 hodiny, vždy na hybridní tomografické kameře Symbia T2 Intevo firmy Siemens.
Za 5 minut statickou scintigrafii hrudníku v přední a levé boční projekci a za 10 minut celotělovou scintigrafii v délce 70 cm.
Za 3 hodiny opět celotělovou scintigrafii v délce 70 cm a dále statickou scintigrafii hrudníku v přední a levé boční projekci. Poté gatovanou tomografickou scintigrafii (SPECT) myokardu postupně na dvou hybridních tomografických kamerách Symbia T2 (s kolimátory LEHR) a Intevo (s tomografickým systémem IQ-SPECT s multifokálními kolimátory SMARTZOOM) firmy Siemens.Obr. č. 1: Statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci. Vyšetření 5 minut po aplikaci radiofarmaka.

/ Obr. č. 1: Statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci. Vyšetření 5 minut po aplikaci radiofarmaka. /Obr. č. 2: „Celotělová“ scintigrafie v přední a zadní projekci v délce 70 cm. Vyšetření 10 minut po aplikaci radiofarmaka.

/ Obr. č. 2: „Celotělová“ scintigrafie v přední a zadní projekci v délce 70 cm. Vyšetření 10 minut po aplikaci radiofarmaka.Obr. č. 3: Statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka.

/ Obr. č. 3: Statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka. / Obr. č. 4: „Celotělová“ scintigrafie v přední a zadní projekci v délce 70 cm. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka.

/ Obr. č. 4: „Celotělová“ scintigrafie v přední a zadní projekci v délce 70 cm. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka. / Obr. č. 5: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Symbia T2 Siemens s kolimátory LEHR.

/ Obr. č. 5: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Symbia T2 Siemens s kolimátory LEHR. / Obr. č. 6: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Symbia T2 Siemens s kolimátory LEHR.

/ Obr. č. 6: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Symbia T2 Siemens s kolimátory LEHR. / Obr. č. 7: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Intevo Siemens s tomografickým systémem IQ-SPECT s multifokálními kolimátory SMARTZOOM.

/ Obr. č. 7: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Intevo Siemens s tomografickým systémem IQ-SPECT s multifokálními kolimátory SMARTZOOM. / Obr. č. 8: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Intevo Siemens s tomografickým systémem IQ-SPECT s multifokálními kolimátory SMARTZOOM.

/ Obr. č. 8: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Intevo Siemens s tomografickým systémem IQ-SPECT s multifokálními kolimátory SMARTZOOM. / Prokazujeme výrazně zvýšenou depozici radiofarmaka v myokardu levé srdeční komory kromě hrotu a přilehlé části boční stěny. Zvýšená depozice je mnohem vyšší než v žebrech. Lehce je zvýšená depozice radioindikátoru i v obou plicích. Výrazně snížená ejekční frakce LK 30 % (na druhé kameře dokonce 24 %).
Nález potvrzuje transthyretinovou srdeční amyloidózu.
K zhodnocení perfuze myokardu a dalších parametrů je možno doplnit perfuzní scintigrafii myokardu. 

Závěr
Scintigrafické nálezy s radiofarmakem 99mTc-DPD potvrzují transthyretinovou srdeční amyloidózu.Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz , martin.havel@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software