KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM  -  kazuistika KAR-53 ze dne 18.07.2022
 

Stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu u 70leté ženy s idiopatickou trombocytopenií před plánovanou splenektomií


doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D., PharmDr. Kateřina Žilková
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové 
Anamnéza

70letá žena vyhledala lékaře pro několik týdnů trvající krvácivé kožní projevy (modřiny). Bylo provedeno vyšetření krevního obrazu, které zjistilo významně sníženou hladinu krevních destiček (9 x 109/l; norma 150 – 400 x 109/l). Pacientka byla odeslána na hematologické pracoviště, které zjistilo idiopatickou trombocytopenickou purpuru. Následovala léčba kortikoidy, jež byla pacientkou špatně snášena a měla pouze dočasný efekt. Následovalo podání imusupresiv (Cyklosporin), opět s dočasným účinkem. Poté byla pacientka odeslána hematologem na Oddělení nukleární medicíny ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové k provedení vyšetření na stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce a hlavně k určení místa destrukce trombocytů před plánovanou splenektomií. Z krve dárce se stejnou krevní skupinou byl připraven trombocytární koncentrát, který byl označen in vitro pomocí 111In-oxinátu o aktivitě 10 MBq – preparát Indium (In111) Oxinate. Poté se aplikovaly radioaktivně označené trombocyty od dárce pacientce intravenózně. Následovaly odběry krve pacientky za 15, 30, 60 a 180 minut po aplikaci označených trombocytů. Odběry krevních vzorků probíhaly i v následujících dnech. Ze všech krevních vzorků se provedla separace trombocytů a jejich radioaktivita byla změřena ve studnovém scintilačním spektrometru. Pomocí scintilační dvouhlavé gamakamery se změřila radioaktivita z přední a zadní projekce nad játry a slezinou s cílem zjistit místo destrukce trombocytů. Vyšetření zjistilo, že doba přežívání trombocytů od dárce byla významně zkrácena, a to na 6 hodin (norma 4,5 – 5,5 dnů). Nicméně poměr záchytu radioaktivních trombocytů ve slezině a játrech, tj. poměr slezina/ játra, činil 2,1 (norma do 2). Pro indikaci splenektomie by poměr musel být alespoň okolo 4. Vyšetření prokázalo významně zkrácený poločas přežívání trombocytů, ale neprokázalo významnější destrukci trombocytů ve slezině, tj. splenektomie by nebyla pro pacientku přínosem. 


Vyšetření

Stanovení poločasu přežívání a místa destrukce trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu: 
Poločas přežívání trombocytů: 6 hodin (norma 4,5 – 5,5 dne)
Poměr záchytu slezina/játra: 2,1
Závěr: významně zkrácený poločas přežívání trombocytů od dárce. Vyšetření neprokázalo významnější destrukci trombocytů ve slezině, tj. splenektomie by nebyla pro pacientku přínosem. Obr. 1: Statický scintigram jater a sleziny po aplikaci trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu, přední projekce.

/ Obr. 1: Statický scintigram jater a sleziny po aplikaci trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu, přední projekce. /Obr. 2: Statický scintigram jater a sleziny po aplikaci trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu, zadní projekce.

/ Obr. 2: Statický scintigram jater a sleziny po aplikaci trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu, zadní projekce. /

 


Závěr

Vyšetření přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu prokázalo významně zkrácený poločas přežívání trombocytů, ale neprokázalo významnější destrukci trombocytů ve slezině, tj. splenektomie by nebyla pro pacientku přínosem. 
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Oddělení nukleární medicíny
primář: doc. MUDr. Jiří Doležal Ph.D.
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové


kontakt na autora:
tel.: +420-495834552
fax.: +420-495834512
jiri.dolezal@fnhk.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software