KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM  -  kazuistika KAR-54 ze dne 18.07.2022
 

Scintigrafie myokardu s 99mTc-butedronátem u 79letého muže s kardiálním selháním z nejasných příčin - průkaz ATTR amyloidózy


doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D., MUDr. Gabriela Beladová
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové 
Anamnéza

79letý muž s celou řadou komorbidit byl přivezen na Oddělení urgentní medicíny FNHK pro klidovou dušnost s otokem obou dolních končetin. V průběhu posledního měsíce došlo k vzestupu tělesné hmotnosti o 12 kg. Stav byl hodnocen jako kardiální selhávání. Pacient absolvoval UZ vyšetření srdce, které zjistilo poruchu diastolické funkce levé srdeční komory při normální systolické funkci levé srdeční komory s normální ejekční frakcí (65 %; norma > 45 %), což indikovalo podezření na restriktivní kardiomyopatii. Vzhledem k poruše diastolické funkce levé srdeční komory bylo vysloveno podezření i na amyloidózu myokardu. Amyloidóza srdce způsobuje restriktivní kardiomyopatii, která se klinicky projevuje zesílení stěny myokardu hlavně LK, poruchou diastolické funkce a kardiálním selháním při zachovalé ejekční frakci LK. Následně kardiolog indikoval provedení scintigrafie myokardu s 99mTc-butedronátem s cílem provést neinvazivní průkaz amyloidózy srdce. Příprava pacienta před scintigrafickým vyšetřením nebyla žádná, pacientovi bylo pouze doporučeno více pít před a po vyšetření, aby se urychlila exkrece radiofarmaka z organismu močí. Aplikovaná aktivita 99mTc-butedronátu činila 740 MBq i. v. Byla provedena celotělová planární scintigrafie z přední a zadní projekce 3 hodiny po i. v. aplikaci radiofarmaka a byl doplněn SPECT hrudníku se zaměřením na srdce. Zobrazila se zvýšená akumulace radiofarmaka, hlavně v myokardu levé srdeční komory. Intenzita akumulace RF odpovídala stupni 3 podle Perugini škály. Vyšetření svědčilo pro průkaz amyloidu v myokardu. Imunoelektroforéza bílkovin z krevního séra a moči vyloučila přítomnost AL amyloidózy (tj. vyloučila přítomnost volných lehkých řetězců imunoglobulinů). Stejně tak komplexní vyšetření vyloučilo přítomnost dlouhodobého chronického zánětu (např. m. Crohn, tuberkulóza, osteomyelitida) či nádorového onemocnění, a tudíž vyloučilo sekundární amyloidózu (AA amyloidóza). V celkovém kontextu provedených vyšetření a vzhledem k pozitivitě scintigrafie s 99mTc-DPD bylo možno stav spolehlivě uzavřít jako transthyretinová amyloidóza myokardu (ATTR amyloidóza; transthyretin - protein syntetizovaný zejména v játrech, výrazně méně i v pankreatických ostrůvcích, choroidálním plexu a retině, který zajišťuje transport hormonů štítné žlázy a retinol vázající bílkoviny v séru a mozkomíšním moku).Vyšetření

Celotělová scintigrafie a SPECT hrudníku s 99mTc-DPD: 
Na celotělové scintigrafii i na SPECT hrudníku je patrná akumulace radiofarmaka v myokardu, která je vyšší než v žebrech.
Perugini grade 3.
Závěr:
Nález svědčí pro ATTR amyloidózu, pokud je u nemocného vyloučena monoklonální proliferace plazmocytů (tj. negativní imunoelektroforéza bílkovin séra i moče, tj. nejsou přítomny volné lehké řetězce imunoglobulinů v séru, ani v moči).Obr. 1: celotělový scintigram, přední projekce

/ Obr. 1: celotělový scintigram, přední projekce /Obr. 2: statický scintigram, přední projekce

/ Obr. 2: statický scintigram, přední projekce /Obr. 3: SPECT, transverzální řez

/ Obr. 3: SPECT, transverzální řez /Obr. 4: SPECT, 3D rekonstrukce

/ Obr. 4: SPECT, 3D rekonstrukce /

 
Závěr

Vyšetření prokázalo transthyretinovou amyloidózu myokardu levé srdeční komory a vysvětlilo příčinu kardiálního selhávání pacienta.
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Oddělení nukleární medicíny
primář: doc. MUDr. Jiří Doležal Ph.D.
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové


kontakt na autory:
tel.: +420-495834552
fax.: +420-495834512
jiri.dolezal@fnhk.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software