KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM  -  kazuistika KAR-55 ze dne 18.07.2022
 

Detekce srdeční amyloidózy


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Havel, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

NO: 77letá žena, u níž bylo vysloveno podezření na transthyretinovou amyloidózu srdce při středně těžké hypertrofii levé srdeční komory. 

Kardiolog ji odesílá ke scintigrafickému vyšetření.


Po i.v. aplikaci 740 MBq 99mTc-DPD (butedronátu) (přípravek TECEOS) jsme provedli scintigrafická vyšetření za 5 minut a za 3 hodiny, vždy na hybridní tomografické kameře Symbia Intevo firmy Siemens a to celotělovou scintigrafii v délce 70 cm a dále statickou scintigrafii hrudníku v přední a levé boční projekci. Poté gatovanou tomografickou scintigrafii (SPECT) myokardu postupně na dvou hybridních tomografických kamerách Symbia T2 (s kolimátory LEHR) a Intevo (s tomografickým systémem IQ-SPECT s multifokálními kolimátory SMARTZOOM) firmy Siemens.


Obr.1: „Celotělová“ scintigrafie v přední a zadní projekciv délce 70 cm. Vyšetření 5 minut po aplikaci radiofarmaka.

/ Obr. č. 1: „Celotělová“ scintigrafie v přední a zadní projekciv délce 70 cm. Vyšetření 5 minut po aplikaci radiofarmaka. /Obr.č.2: Statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci. Vyšetření 10 minut po aplikaci radiofarmaka.

/ Obr. č. 2: Statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci. Vyšetření 10 minut po aplikaci radiofarmaka.Obr.3: „Celotělová“ scintigrafie v přední a zadní projekci v délce 70 cm. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka.

/ Obr. č. 3: „Celotělová“ scintigrafie v přední a zadní projekci v délce 70 cm. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka. / Obr. č. 4:Statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka.

/ Obr. č. 4: Statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka. / Obr. č. 5: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Symbia T2 Siemens s kolimátory LEHR.

/ Obr. č. 5: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Symbia T2 Siemens s kolimátory LEHR. / Obr. č. Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Intevo Siemens s tomografickým systémem IQ-SPECT s multifokálními kolimátory SMARTZOOM.

/ Obr. č. 6: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Intevo Siemens s tomografickým systémem IQ-SPECT s multifokálními kolimátory SMARTZOOM. / 


Prokazujeme výrazně zvýšenou depozici radiofarmaka v myokardu levé srdeční komory (méně výrazně na hrotu). Akumulace je mnohem vyšší než v žebrech a je výrazně zvýšen poměr H/CL (heart/contralateral lung). Ejekční frakce LK na jedné kameře 68 %, na druhé kameře 69 %. 
Závěr:
Výrazně zvýšená depozice radiofarmaka v myokardu levé srdeční komory. Vysoká ejekční frakce LK. 


Závěr
Nález potvrzuje transthyretinovou srdeční amyloidózu.
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz  , martin.havel@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software