KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  NEFROLOGIE A UROLOGIE  -  kazuistika NEF-31 ze dne 06.05.2009
 

Detekce jizev po akutních pyelonefritídách pomocí statické scintigrafie s 99mTc-DMSA u 12leté dívky s pozitivní anamnézou vesikoureterálního refluxu III. stupně vpravo a stavu po UCNA

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

Dívka, 12 let, byla sledována v nefrologické poradně pro opakované febrilní infekce močových cest, třikrát absolvovala hospitalizaci pro ataku akutní pyelonefritidy (APN). Při druhé hospitalizaci byla provedena mikční cystografie, kde se podařilo zjistit vesicoureterální (VUR) reflux III. stupně vpravo. Dětský urolog doporučil provedení antirefluxní operace. V plánovaném termínu urolog provedl ureterocystoneoanastomózu vpravo (UCNA), tzn., že došlo k nové implantaci močovodu do stěny močového měchýře s cílem obnovit antirefluxní poměry v oblasti ústí močovodu vpravo. Jeden rok po operaci se objevila u pacientky arteriální hypertenze, kterou nefrolog interpretoval jako nefrogenní hypertenzi při v.s. refluxní nefropatii dle UZ (bilaterálně setřená echogenita obou ledvin). Při léčbě ACE inhibitorem je hypertenze dobře korigována. O několik měsíců později dětský nefrolog indikoval provedení statické scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA s cílem posoudit kresbu a funkci parenchymu ledvin po proběhlých atakách APN. Byl proveden statický scintigram obou ledvin z přední a zadní projekce, oba scintigramy na 500 000 impulzů. Pro zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace lézí následoval SPECT (3°/20 sekund, 128 x 128 matrice). Aplikovaná aktivita činila 185 MBq i.v. Vyšetření zjistilo klínovitý defekt parenchymu na rozhranní horní a střední třetiny a v dolní třetině levé ledviny laterálně. Pravá ledvina byla štíhlá s naznačeným drobným defektem parenchymu v dolní a střední třetině laterálně, který byl více patrný na statických planárních scintigramech než na SPECT. Závěr vyšetření zněl - jizvy po APN v parenchymu obou ledvin ve výše popsaných lokalizacích. 


Vyšetření 

Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA


Za 2,5 hodiny po i.v. aplikaci 185 MBq 99mTc-DMSATc-DMSA se zobrazily obě ledviny, které jsou obvyklé lokalizace. Pravá ledvina v dlouhé ose měřila 70 mm, levá 80 mm. Zobrazil se klínovitý defekt parenchymu na rozhranní horní a střední a v dolní třetině levé ledviny laterálně. Pravá ledvina byla štíhlá s naznačeným drobným defektem parenchymu v dolní a střední třetině laterálně, který byl více patrný na statických planárních scintigramech než na SPECT. Index korové tubulární funkce činil pro obě ledviny 5,24 (sin 5,57, dx 4,82). Normální hodnota je 6,32 ± 1,15. Závěr: jizvy po APN v parenchymu obou ledvin ve výše popsaných lokalizacích.Závěr

Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA umožnila zhodnotit kresbu parenchymu obou ledvin, jejich funkci a detekovat jizvy po APN. SPECT umožnil zvýšit senzitivitu, specificitu vyšetření a upřesnil prostorovou lokalizaci lézí. 


Obr. 1. Indexy korové tubulární funkce a relativní korová tubulární funkce

/Obr. 1. Indexy korové tubulární funkce a relativní korová tubulární funkce./


Obr. 2. Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA, zadní projekce na 500 000 imp.

/Obr. 2. Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA, zadní projekce na 500 000 imp./


Obr. 3. SPECT ledvin

/Obr. 3. SPECT ledvin./


Obr. 4. SPECT, koronární řezy

/Obr. 4. SPECT, koronární řezy./


Obr. 5. SPECT, transverzální řezy

/Obr. 5. SPECT, transverzální řezy./


Obr. 6. SPECT, sagitální řezy pravé ledviny

/Obr. 6. SPECT, sagitální řezy pravé ledviny./


Obr. 7. SPECT, sagitální řezy levé ledviny

/Obr. 7. SPECT, sagitální řezy levé ledviny./


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495832337
fax.: +420-495512346
dolezal@fnhk.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software