Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Zobrazení metastázy karcinoidu v lymfatické uzlině v mezenteriu 
pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan®) u pacienta s mnohočetnými metastázami v játrech


MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

44letý pacient s ložiskovým postižením jater dle CT, permanentním flushem a vysokými hodnotami odpadu 5-hydroxyindoloctové kyseliny do moči byl přijat k vyšetření pro suspektní karcinoid. Pod UZ kontrolou pacient absolvoval cílenou biopsii z ložiska v játrech. Jednalo se o karcinoid. CT hrudníku, gastroskopie, koloskopie a push enteroskopie neodhalily primární ložisko karcinoidu. V rámci stagingu onemocnění, pátrání po primárním ložisku kacinoidu a posouzení vhodnosti léčby analogy somatostatinu pacient podstoupil scintigrafii somatostatinových receptorů s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®). Za 4 hodiny po i.v. aplikaci 111 MBq 111In-pentetreotidu byla provedena celotělová scintigrafie z přední a zadní projekce. Ta byla dále pro zvýšení sensitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace nádorové léze doplněna o SPECT/CT dutiny břišní a jater. Vyšetření se uskutečnilo na dvouhlavé digitální rotační gamakameře Infinia (General Electric mediacal Systems) s velkým zorným polem scintilačních detektorů. Gamakamera byla osazena kolimátory pro střední energie (300 keV) a funkcí infračerveného kopírování povrchu těla pacienta. Hodnocení získaných dat bylo provedeno standardním vyhodnocovacím systémem Xeleris (GE MS). Scintigrafie zobrazila mnohočetná ložiska tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v játrech a dále nově zobrazila ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v horní části mezogastria vpravo o průměru 18 mm. Bohužel ložisko primárního nádoru scintigrafie nezjistila. Suspektní ložisko primárního nádoru odhalila enteroklýza na rozhranní jejuna a ilea, což bylo potvrzeno i následnou peroperační enteroskopii a chirurgickou revizí dutiny břišní s odběrem histologického materiálu, který prokázal přítomnost karcinoidu. Vzhledem k diseminaci nádoru a vysoké koncentraci somatostatinových receptorů pacient dostal léčbu analogy somatostatinu. 


Vyšetření

Scintigrafie somatostatinových receptorů s OctreoScanem®
Na celotělové scintigrafii a na SPECT/CT dutiny břišní a jater za 4 hodiny po aplikaci vykreslila mnohočetná ložiska tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorův játrech. Dále se zobrazilo drobné ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů o průměru 18 mm v horní části mezogastria vpravo. Závěr: mnohočetné metastázy karcinoidu v játrech a nově zjištěné drobná metastáza karcinoidu v lymfatické uzlině horní části mezogastria vpravo.


Závěr

Scintigrafie s 111In-pentetreotidem umožnila nově odhalit drobnou metastázu karcinoidu v lymfatické uzlině v mezenteriu. Scintigrafie zjistila vysokou koncentraci somatostatinových receptorů v metastázách karcinoidu, což umožnilo léčbu analogy somatostatinu. SPECT/CT významně přispěl ke zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace lézí. 


Obr. 1. Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan), přední a zadní projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka.

/ Obr. 1. Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®), přední a zadní projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka.
Mnohočetné metastázy karcinoidu v játrech + drobná metastáza v lymfatické uzlině v mesenteriu v horní části mezogastria vpravo./Obr. 2. SPECT jater. Metastázy karcinoidu v játrech.

/Obr. 2. SPECT jater. Metastázy karcinoidu v játrech./


Obr. 3. SPECT jater, transversální řez.

/Obr. 3. SPECT jater, transversální řez./ 
Obr. 4. SPECT jater, koronární řez.

/Obr. 4. SPECT jater, koronární řez./ 
 
Obr. 5. SPECT jater, sagitální řez.

/Obr. 5. SPECT jater, sagitální řez./ 
Obr. 6. SPECT dutiny břišní, koronární řez, metastáza v lymfatické uzlině v mesenteriu

/Obr. 6. SPECT dutiny břišní, koronární řez, metastáza v lymfatické uzlině v mesenteriu
v horní části mezogastria vpravo./ 
 
Obr. 7. SPECT dutiny břišní, transversální řez.

/Obr. 7. SPECT dutiny břišní, transversální řez./
Obr. 8. SPECT dutiny břišní, koronární řez.

/Obr. 8. SPECT dutiny břišní, koronární řez./
 
Obr. 9. SPECT dutiny břišní, sagitální řez.

/Obr. 9. SPECT dutiny břišní, sagitální řez./ 
Obr. 10. SPECT dutiny břišní, transversální řez

/Obr. 10. SPECT dutiny břišní,
transversální řez./
Obr. 11. CT jater, transversální řez

/Obr. 11. CT jater, transversální řez./
Obr. 12. CT/SPECT jater, transversální řez

/Obr. 12. CT/SPECT jater, transversální řez./

Obr. 13. CT, SPECT/CT a SPECT jater, koronární řez

/Obr. 13. CT, SPECT/CT a SPECT jater, koronární řez/
Obr. 14. CT, SPECT/CT a SPECT jater, sagitální řez

/Obr. 14. CT, SPECT/CT a SPECT jater, sagitální řez/
Obr. 15. CT, SPECT, CT/SPECT jater.

/Obr. 15. CT, SPECT, CT/SPECT jater./

Pracoviště:

Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-
495834552
fax.: +420-
495834512
dolezal@fnhk.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz