Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Generalizovaný karcinoid – částečná regrese metastatického postižení

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika:

Kazuistika pacientky uvedena již dříve - ONK-94 a ONK-109. 34 letá pacientka s dg generalizovaný karcinoid v dutině břišní, st.IV, histologicky: nemalobuněčný neuroendokrinní karcinom karcinoidního typu, vysoce maligní, chromogranin 3+, NCE 3+.
St.p. polypektomii žaludečního polypu, ve kterém zřejmě primární zdroj generalizace - při diagnostice postižení ovarií bilaterálně, těla děložního, lymf. uzlin retroperitonea, colon sigmoideum, pozit. ascitická tekutina - st.p.hysterektomii, appendektomii, samplingu pánevních lymf. uzlin, pooperačně reziduum v játrech a paraaortálních uzlinách.

Poté, co jsme scintigrafickým vyšetřením Octreoscanem prokázali tyto metastázy, byla nemocná dále léčena třemi cykly Sandostatinu LAR.

Tři měsíce po provedeném prvním vyšetření Octreoscanem (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) byla nemocná odeslána ke kontrolnímu vyšetření Octreoscanem. Při tomto vyšetření jsme zjistili progresi metastatického postižení (obr. 1, obr. 2). 


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu/
Obr. 2: SPECT břicha a hrudníku 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr. č. 2: SPECT břicha a hrudníku 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Horní 2 řady: transverzální řezy, prostřední řada: sagitální řezy, dolní 2 řady: koronární řezy/Pro progresi i přes léčbu Sandostatinem zahájena celkem třemi cykly chemoterapie 2. řady - Etoposid 215 mg 1.-3.den, Platidiam 75 mg 2.-3.den (celkově po tři měsíce). Po 3. cyklu chemoterapie byla pacientka odeslána ke kontrolnímu vyšetření Octreoscanem ke zhodnocení efektu této léčby. Celkový odstup mezi druhým vyšetřením Octreoscanem (kdy byla zjištěna progrese metastáz) a mezi dalším, třetím scintigrafickým vyšetřením Octreoscanem byl 3,5 měsíce.


Scintigrafické zobrazení:

Po příslušné přípravě jsme po i.v. podání 150 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (
přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) na dvouhlavé tomografické kameře E.CAM firmy Siemens za 4 hodiny provedli planární celotělovou scintigrafii (obr. 3), za 24 hod. pak opět celotělovou scintigrafii (obr. 4) a cílenou tomografickou scintigrafii břicha a dolní části hrudníku (obr. 5, 6). 


Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Různá modulace obrazu. /


Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Různá modulace obrazu. /Obr. 5: SPECT břicha a dolní části hrudníku 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr. č. 5: SPECT břicha a dolní části hrudníku 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Horní řada: transverzální řezy, prostřední řada: sagitální řezy, dolní řada: koronální řezy/Obr. 6: SPECT břicha a dolní části hrudníku 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr. č. 6: SPECT břicha a dolní části hrudníku 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Patrné mnohočetné metastázy v játrech a v dolní části pravé plíce/Kromě fyziologické difuzní depozice radioaktivity v játrech, slezině, ledvinách, močovém měchýři a střevech pozorujeme vícečetná patologická ložiska v játrech, v dolním plicním poli vpravo, v nadklíčku vlevo mediálně, jen drobné ložisko v pankreatu. Jedná se tedy o mnohočetné metastázy karcinoidu v játrech, plicích, v levostranných nadklíčkových uzlinách, slinivce břišní. Oproti vyšetření před 3,5 měsíci prokazujeme dosti významnou částečnou regresi metastáz – nyní je menší počet ložisek v játrech, plicích, uzlinách a pankreatu.


Závěr:
Pro selhání léčby Sandostatinem, kdy jsme scintigrafickým vyšetřením Octreoscanem zjistili progresi metastáz, byla nasazena paliativní chemoterapie 2. řady. Poté pomocí scintigrafie Octreoscanem prokazujeme poměrně významnou částečnou regresi metastatického postižení. Kazuistika ukazuje význam scintigrafického vyšetření pro sledování efektu terapie.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz