KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-137 ze dne 27.12.2010
 

Generalizovaný karcinoid míšního epikonu


MUDr. Jiří Švec
Oddělení nukleární medicíny 
Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Chomutov o.z.


Podstatná anamnestická data: 44-letý muž po opakované extirpaci karcinoidu míšního epikonu, naposled v roce 2008. 10/2009 vyšetřen na neurochirurgické ambulanci, subj. zhoršení parestezií obou dolních končetin, obj. konstatována stacionární paraplegie obou dolních končetin a anestezie akrálních partií obou dolních končetin.
Provedena MR, kde prokázána progrese expanze při porovnání s předchozím pooperačním vyšetřením (8/2008).
Dle posouzení neurochirurga vzhledem k lokalizaci nálezu jediným řešením radikální extirpace lokálního nálezu s medullektomií. Vyžádáno stanovisko onkologa, zejména směrem k prognóze nemocného, který správně indikoval vyšetření pomocí preparátu OctreoScan.
 
Na ONM Chomutov provedeno vyšetření pomocí preparátu OctreoScan. Pacient snímkován za 72 a 96 hodin po aplikaci radiofarmaka celotělově s tomoscintigrafickým (SPECT) zaměřením na dolní třetinu hrudníku a oblast břicha. Na snímcích výrazný nález v oblasti míšní na úrovni kaudální třetiny hrudního úseku páteře. Dále vícečetné drobnější nálezy v břišní dutině, uložené subhepatálně, sublienálně i přímo ve slezině.

Výsledkem vyšetření je průkaz generalizace karcinoidu míšního epikonu. / Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci /

/ Obr. č. 2: Tomoscintigrafie dolní třetiny hrudníku a břicha, transverzální řezy /

/ Obr. č. 3: Tomoscintigrafie dolní třetiny hrudníku a břicha, koronální řezy /

/ Obr. č. 4: Karcionoid míšního epikonu na tomoscintigrafických řezech ve 3 rovinách /Diskuse:

Pomocí preparátu OctreoScan se podařilo nejen verifikovat přítomnost karcionoidu v neobvyklé lokalitě míšního epikonu, ale zejména prokázat jeho generalizaci, což bohužel posouvá prognózu nemocného nepříznivým směrem a zásadně zpochybňuje přínos dalšího případného neurochirurgického výkonu. 


Pracoviště:

Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Chomutov o.z.
Oddělení nukleární medicíny
Prim. MUDr. Aleš Chodacki
Kochova 1185
430 12 Chomutov


kontakt na autora: 
tel. +420 474 447 623, e-mail: sve@centrum.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software