KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-139 ze dne 27.12.2010
 

Plicní karcinoid


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika:
68 letá žena
Stav po plicní bilobektomii dolního a středního laloku pravé plíce pro karcinoid středního lobárního bronchu. Karcinoid byl histologicky ověřen. Operace provedena před 5 roky. 3 měsíce před operací poststenotická pneumonie pravého středního plicního laloku. Přichází k plánovanému scintigrafickému vyšetření. V poslední době je dušnější, více se potí, ale ne v noci, teploty nemá, pokašlává, někdy odkašle světlý hlen, bolesti na hrudi nemá, krev nekašlala,váhový úbytek není, spíše přibírá. 
V laboratorních výsledcích elevace odpadu kyseliny vanilmandlové v moči nad normu. 5-HIOK v normě, ale také je elevace oproti výchozím hodnotám.
Rtg plic a spirometrické vyšetření bez zhoršení. 


Scintigrafické zobrazení:

Po příslušné přípravě jsme provedli planární celotělovou scintigrafii za 4 hod. (obr. 1), dále celotělovou scintigrafii (obr. 2) a tomografickou scintigrafii hrudníku a horní části břicha (obr. 3) za 24 hod. po i.v. podání 150 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) na dvouhlavé tomografické kameře Symbia S firmy Siemens. Je patrná jednak fyziologická depozice radioaktivity ve slezině, ledvinách, močovém měchýř a difuzně v játrech. Za 4 hod. žádné zjevné patologické ložisko není patrné, ale za 24 hodin prokazujeme patologické ložisko zvýšené depozice radiofarmaka nejspíše v oblasti levého plicního hilu. 

Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu /


Obr.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu /


Obr.3: SPECT hrudníku a horní části břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/Obr.3: SPECT hrudníku a horní části břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Horní 2 řady: transverzální řezy, prostřední řada: sagitální řezy, dolní 2 řady: koronální řezy/Závěr:

U 68 leté pacientky byla před 5 roky provedena bilobektomie pravého dolního a středního laloku pro karcinoid plic. Nyní jsme při vyšetření Octreoscanem zjistili v oblasti levého plicního hilu ložisko, zřejmě tumor, s vysokou hustotou somatostatinových receptorů. Jinde jsme metastázy karcinoidu neprokázali.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software