KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-144 ze dne 10.6.2011
 

Karcinoid duodena


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika:
37 letý muž.

OA: 1995 - seminom testis l.sin., stp OE l.sin., stp RT dolní lymf.etáže v LD 23x1, 75Gy - do 11/95, 07/08 resekce žaludku pro ulkus.

NO: 4/09 operace karcinomu duodena, výkon jen palitativní, ponecháno reziduum.
Histologicky: adenokarcinom s neuroendokrinní aktivitou. 

Předoperačně vyšetřen pomocí CT břicha pro obstrukční ikterus: dilatace intrahepatických žlučových cest i ductus hepaticus, vlastní koncová část choledochu již štíhlá - stav je pravděpodobně zapříčiněn slepou kličkou duodena, která je zřejmě dystroficky kalcifikována a tlačí se do hilu.

Terapie: Flavobion, Essentialle, Ursofalk, No-Spa, Febichol, Dithiaden 

Pacient byl odeslán na naše oddělení k provedení scintigrafického vyšetření Octreoscanem k určení rozsahu onemocnění a indikace event. podání Sandostatinu.. 

Po příslušné přípravě jsme provedli planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou (SPECT) scintigrafii břicha za 4 hodiny (obr. 1, 2), za 24 hodin (obr. 3 a 4) a za 48 hod. (obr. 5 a 6) po i.v. podání 150 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) na dvouhlavé tomografické kameře Symbia S firmy Siemens. Je patrná fyziologická depozice radioaktivity ve slezině, ledvinách, močovém měchýři a difuzně v játrech. Dále je patrné drobné ložisko zvýšené depozice radioaktivity ve ventrální části mezogastria těsně vpravo od střední čáry 

Závěr: patologický nález s jedním ložiskem se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů ve ventrální části mezogastria těsně vpravo od střední čáry. Jedná se buď o metastázu karcinoidu nebo depozici radiofarmaka ve zbytku nádoru po nekompletním odstranění. 


Obr. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. /Obr. 2: SPECT břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr. 2: SPECT břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Horní řada: transverzální řezy, prostřední řada: sagitální řezy, dolní řada: koronální řezy/Obr. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. /Obr. 4: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr. 4: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Horní řada: transverzální řezy, prostřední řada: sagitální řezy, dolní řada: koronální řezy/Obr. 5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 48 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr. 5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 48 hod. po aplikaci OctreoScanu. /Obr. 6: SPECT břicha 48 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr. 6: SPECT břicha 48 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Horní řada: transverzální řezy, prostřední řada: sagitální řezy, dolní řada: koronální řezy/


Závěr:
U pacienta s karcinoidem duodena jsme scintigrafickým vyšetřením Octreoscanem prokázali metastázu nebo zbytek primárního tumoru po resekci v mesogastriu vpravo od střední čáry ventrálně. 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software