Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Scintigrafie detekce nádoru V.DMSA

MUDr. Antonín Nestával
MUDr. Aleš Chodacki
MUDr. Vladimír Rosendorf

oddělení nukleární medicíny
NsP Chomutov


Muž 55 let s bolestivou resistencí v levém třísle.

26.5.2000: Extirpace tumoru z levého třísla na chirurgickém oddělení CV.
Histologicky : Pleiomorfní liposarkom místy struktury myxoidního liposarkomu, infiltr. koster. sval., dosahuje okrajů.

1.6.2000 Konsilium na chirurgii nemocnice na Bulovce. Další radikální výkon není indikován. Konzultace s onkology; indikována chemoterapie a lokální aktinoterapie.
Pacient k uvedené terapii přeložen na onkologické centrum nemocnice Chomutov.

6.6.2000 Sonografie jater: Játra nezvětšena, v  entru pravého laloku, blíže k dolnímu kraji je patrné solitární hypoechogenní okrouhlé ložisko průměru 2 cm, bez jiných ložiskových změn. Žlučové cesty jemné. 
Závěr: solitární meta ad hepar.

25.7.2000 DSA a. hepatica: V arteriální fázi patrné obloukovité roztlačení tepen. větví v kaudální části pravého laloku jater, v pozdní fázi se v této lokalizaci lehce barví kulovitý útvar cca 2 cm v průměru v mediokaudální části pravého laloku a laterokaudálně od něj se barví prstenčitý útvar velikosti cca 4 cm v průměru.
Jiné patolog. změny nejsou patrné.
Závěr: v.s. vícečetné (2?) meta v kaudální části pravého laloku jater.

28.7.2000 CT jater: V parenchymu pravého laloku je zachyceno 5 nepravidelně rozptýlených hypodenzních ložisek, z nichž největší má průměr 48 mm.
Je uložena v laterokaudálním okraji pravého laloku a v centru má pravděpodobně rozpad. Jatra jinak nezv. a okolní parenchym je v normě.
Závěr: meta ad hepar.

Scintigrafické zobrazení:

25.9.2000 Scintigrafie detekce nádoru pentavalentní DMSA (320 MBq 99mTc-V.DMSA,Tc-V.DMSA,Tc-V.DMSA, přípravek TechneScan DMSA):
Scintigraficky pomocí preparátu V.DMSA za 10 a 60 min po aplikaci celotělově se zaměřením na obl. pánve (viz obrázky č.1, 2, 3), výrazný ložiskový nález v oblasti levého třísla a kaudálněji cca zasahující do proximální 1/3 LDK. Nehomogenní zobrazení jater.
Drobnější a méně sytý nález prokazujeme v obl. cca levého plicního křídla.

Planární zobrazení - V.DMSA
/ Obrázek č.1: Scintigrafie pomocí  V.DMSA za 60 min po aplikaci - planární zobrazení, projekce AP a PA /

 

Planární zobrazení - V.DMSA
/ Obrázek č.2: Scintigrafie pomocí  V.DMSA za 60 min po aplikaci - planární zobrazení, projekce pravá a levá boční /

 

  Celotělové zobrazení - V.DMSA
  / Obrázek č.3: Scintigrafie pomocí  V.DMSA za 10 a 60 min po aplikaci - celotělové zobrazení /


Popis nálezu:
Scintigraficky v obl. levého třísla rozsáhlá ložisková patologie odpovídající Vámi udávané dg. liposarkomu. V obl. jater v. s. meta rozsev.
Nález v obl. levé poloviny hrudníku doporučuji ještě vyšetřit rtg dle Vašeho zvážení k vyloučení dalšího meta rozsevu.

29.9.2000 Sono levého třísla: V místě rezistence ventrálně před žilami hlubokého systému velké množství kulovitých ostře ohraničených ložisek. Centrálně jsou ložiska hyperechogenní, v periferii hypoechogenní. Největší ložiska jsou o prům. 30 mm.
Soudím, že se jedná buď o obraz mnohočetných meta v uzlinách či o obraz lokální recidivy TU (soudím spíše na meta).

Závěr:

Detekce tumoru pomocí 99mTc-V.DMSA je další možností zpřesnění detekce nádorových onemocnění, pokud je indikace konzultována požadujícím odborníkem s erudovaným lékařem nukleární medicíny (v našem případě indikace vyšetření s námi konzultována onkologem a chirurgem).
I když hlavní indikací V.DMSA je medulární Ca štítné žlázy, v našem případě jsme radiofarmakum použili k detekci liposarkomu.


Pracoviště:

Oddělení nukleární medicíny NsP Chomutov
přednosta: MUDr. Antonín Nestával
Kochova 1185 
430 12 Chomutov


kontakt na autory:
tel./fax: 0396/624282
e-mail: nuklearni.medicina@nspcv.cz 

 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz