KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-160 ze dne 30.1.2012
 

Neúplný karcinoidový syndrom


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Anamnéza:

U 71 letého muže jsou dlouhodobě projevy neúplného karcinoidového syndromu – trvají krátkodobé paroxysmy krátkodobého zpocení se zimnicí. Již v minulosti byl vyloučen enterální karcinoid (vyšetřením GIT), vyloučen také feochromocytom a další sekundární hypertenze. 
Léčí se pro chonickou ICHS, opakovaně provedena selektivní koronarografie pro námahové stenokardie – hraničně významná stenosa střední RIA a RD1, PCI stent kritické stenosy distální ACD. Dále trpí chronickou obstrukční chorobou plic, pneumokoniosou, smíšenou hyperlipidemií, arteriální hypertenzí gr. III, hyperurikemií. 

Vzhledem k tomu, že syndrom nadále přetrvává, uvažuje se o scintigrafickém vyšetření k eventuální extraenterální lokalizaci karcinoidu. 
Byl odeslán na naši kliniku k vyšetření Octreoscanem ke zjištění ložisek se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů. 
Po příslušné přípravě jsme provedli planární celotělovou scintigrafii za 4 a 24 hod. a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha za 24 hodin po i.v. aplikaci 110 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) na dvoudetektorové tomografické kameře Symbia S firmy Siemens (obr. 1, 2, 3).
Závěr: patologický nález se dvěma ložisky se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů - jedno ložisko se nachází v oblasti pravého laloku jaterního ventrokaudálně (nejspíše se jedná o metastázu, nelze však vyloučit zobrazení žlučníku), druhé ložisko je lokalizováno v epi- až mesogastriu. Jinde nejsou patologická ložiska patrná. 


Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu /Obr.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu /Obr.3: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr.3: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Horní řada: zaměřeno na ložisko v játrech – transverzální, sagitální a koronální řez,
dolní řada: zaměřeno na ložisko v epi-/mesogastriu – transverzální, sagitální a koronální řez /


Závěr:
Pomocí scintigrafického vyšetření Octreoscanem u 71 letého nemocného s neúplným karcinoidovým syndromem zjišťujeme dvě ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů, jedno v játrech, druhé v epi-/mesogastriu.
  


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software