KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-162 ze dne 8.2.2012
 

Stanovení somatostatinových receptorů před léčbou analogy somatostatinu u pacienta
s inoperabilní neuroendokrinním karcinomem pankreatu pomocí
scintigrafie s 111In-pentetreotidem a SPECT/CT dutiny břišní   


doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

75letý pacient vyhledal lékaře pro nebolestivý ikterus. Na UZ a CT břicha byl zjištěn rozsáhlý inoperabilní tumor hlavy pankreatu o průměru 8 cm, který odtlačoval a. hepatica, v. renalis vlevo a infiltroval v. mesenteria superior. Následovala operace, při které byla odebrána biopsie a založena hepatiko-jejuno anastomóza a gastro-enteroanastomóza, což vedlo k odstranění oktetu. Histologicky se jednalo o neuroendokrinní karcinom. V rámci dokončení stagingu a průkazu somatostatinových receptorů v inoperabilním nádoru hlavy pankreatu následovala scintigrafie somatostatinových receptorů s 111In-pentetreotidem. Za 4 hodiny po i.v. aplikaci 111 MBq 111In-pentetreotidu byla provedena celotělová scintigrafie z přední a zadní projekce. Ta byla dále pro zvýšení sensitivity a upřesnění prostorové lokalizace nádorových lézí doplněna o SPECT/low dose CT dutiny břišní. Vyšetření se uskutečnilo na dvouhlavé digitální rotační gamakameře Infinia (General Electric – GE) s velkým zorným polem scintilačních detektorů. Gamakamera s funkcí infračerveného kopírování povrchu těla pacienta byla osazena kolimátory pro střední energie (300 keV). Hodnocení získaných dat bylo provedeno standardním vyhodnocovacím systémem Xeleris (GE). Scintigrafie doplněná o SPECT/low dose CT dutiny břišní zjistila nádor s vysokou koncentrací somatostatinových receptorů v hlavě pankreatu, který vykazoval vysokou koncentraci somatostatinových receptorů, bez známek diseminace. Vzhledem k inoperabilitě neuroendokrinního karcinomu v hlavě pankreatu byla nasazena terapie analogy somatostatinu.


Vyšetření

Scintigrafie somatostatinových receptorů s OctreoScanem + SPECT/low dose CT dutiny břišní
Zobrazil se tumor v hlavě pankreatu (90 x 80 x 70 mm) s vysokou koncentrací somatostatinových receptorů, který se šířil do jaterního hilu a měl těsný kontakt s aortou a v. cava interiér. Dále se zobrazila prostatá cysta v pravém laloku jater (40 x 30 mm) a aerobilie žlučových cest. Jinde nebylo zastiženo ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů. Závěr: tumor hlavy pankreatu s vysokou koncentrací somatostatinových receptorů, bez diseminace. 


Závěr

Scintigrafie doplněná o SPECT/low dose CT dutiny břišní s 111In-pentetreotidem prokázala vysokou koncentraci somatostatinových receptorů v inoperabilním neuroendokrinním karcinomu v hlavě pankreatu, což dovolilo podat pacientovi léčbu analogy somatostatinu. SPECT/CT významně přispěl k upřesnění prostorové lokalizace nádorové léze.  

 

Obr. 1. Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan), přední a zadní projekce

/ Obr. 1. Celotělová scintigrafie s
111In-pentetreotidem (OctreoScan®), přední a zadní projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka /
Obr. 2. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, koronární řezy

/ Obr. 2. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, koronární řezy. Inoperabilní neuroendokrinní karcinom v hlavě pankreatu. /Obr. 3. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, transverzální řezy

/ Obr. 3. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, transverzální řezy. Inoperabilní neuroendokrinní karcinom v hlavě pankreatu. /
Obr. 4. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, sagitální řezy

/ Obr. 4. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, sagitální řezy. Inoperabilní neuroendokrinní karcinom v hlavě pankreatu. /
Obr. 5. SPECT, CT a SPECT/CT jater, transverzální řezy

/ Obr. 5. SPECT, CT a SPECT/CT jater, transverzální řezy. Prostá cysta v pravém laloku jater.  /

 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495834552
fax.: +420-495834512
dolezal@fnhk.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software