KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-168 ze dne 04.05.2012
 

Obrovská jaterní metastáza s cystou nebo vzácný primární jaterní karcinoid


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny a Ústav patologie 
FN Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity


Kazuistika:
61 letý pacient 
OA: arteriální hypertenze, stav po operaci perforace žaludku, vředová choroba gastroduodena, stav po mozkové komoci.

NO: Pacient odeslán k operaci, dle CT objemné ložisko v játrech vycházející ze segmentů IV, V a VI, kolonoskopie a fibroskopie negativní. Dle cíleného gastroenterologického vyšetření se jedná o cystické ložisko jater. Provedena operace: marsupializace velké cysty v pravém jaterním laloku velikosti 10 x 12 x 10 cm (pozn.: marsupializace – chirurgická léčba cysty otevřením a odstraněním části její stěny. Vzniklé okraje se sešijí se sliznicí nebo kůží, aby bylo možné její trvalé vyprazdňování drenáží). Výkon komplikovaný, celkem odsáto 1600 ml obsahu cysty + dalších 1500 ml současně krve a cystické tekutiny.

Materiál k histologickému vyš.: stěna jaterní cysty. Histologický nález: neuroendokrinní karcinom buď metastatického původu nebo zvažována raritní možnost primárního postižení jater. 

Za 9 měsíců po této operaci byl pacient odeslán onkochirurgem ke scintigrafickému vyšetření.

Scintigrafie Octreoscanem:
I.v. jsme aplikovali 110 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Po příslušné přípravě jsme provedli pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii za 4 hod. (obr. 1) a za 24 hod. (obr. 2), navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT za 4 hodiny (obr. 3, 4). Za 24 hod. bylo ještě provedeno vyšetření SPECT (obr.5, 6).


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu /Obr.č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr.č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu /Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v játrech, vpravo dole zaměřeno na ložisko v levém mezogastriu/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vlevo nahoře i dole zaměřeno na velké ložisko
v játrech s centrálním defektem, vpravo zaměřeno na dvě malá ložiska v levém mezogastriu / Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a tomografická scintigrafie SPECT

/ Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a tomografická scintigrafie SPECT.
Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vlevo zaměřeno na dvě ložiska v levém mezogastriu/ Obr. č. 6: Tomografická scintigrafie břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr. č. 6: Tomografická scintigrafie břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Zaměřeno na jedno ze dvou ložisek v levém mezogastriu /Je patrná fyziologická difuzní depozice radioaktivity v játrech, slezině, v ledvinách a močovém měchýři. Dále pozorujeme obrovské patologické ložisko výrazně zvýšené depozice raiofarmaka v dolních 2/3 pravého jaterního laloku s centrálním defektem a dvě malá ložiska v levém mezogastriu.
Nález při vyšetření Octreoscanem svědčí pro ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v játrech a levém mesogastriu. Defekt v jaterním ložisku odpovídá velké cystě.

Závěr:
U pacienta bylo scintigrafickým vyšetření Octreoscanem potvrzeno obrovské ložisko karcinoidu v játrech s centrálním defektem, jenž odpovídá cystě. Dále zjišťujeme dvě malá ložiska v levém mezogastriu, nejspíše v tenkém střevě. Jedná se buď o obrovskou jaterní metastázu s cystou nebo o raritní primární postižení jater s malými metastázami nejspíše v tenkém střevě, což je méně pravděpodobné.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
Klinika nukleární medicíny
Lékařská fakulta Ostravské univerzity
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autory: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz, jana.dvorackova@fnspo.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software