KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-172 ze dne 28.08.2012
 

Octreoscan - karcinoid ilea s jaterní metastázou – regrese po chemoembolizaci


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


Kazuistika:

Na podrobné údaje odkazuji na již uvedené tři kazuistiky (ONK-100, ONK-118 a ONK-132).
59 letá pacientka je léčena pro karcinoid ilea s jaterními metastízami. Jedná se o stav po resekci tumoru a mesenterických uzlinových metastáz.

První scintigrafie Octreoscanem byla provedena v lednu 2008 se závěrem: zachycena solitární jaterní metastázu ve ventrokraniální části jater na rozhraní laloků.

Pacientka byla následně léčena Sandostatinem a Intronem.

Poté byla odeslána ke kontrolnímu scintigrafickému vyšetření, které bylo provedeno za půl roku po prvním scintigrafickém vyšetření v červenci 2008: pozorujeme menší patologické ložisko ve ventrokraniální části jater na rozhraní laloků. Ložisko má pravidelný okrouhlý tvar. Nově pak zjišťujeme další ložisko v pravém laloku jaterním ventrokaudálně.
Nález při vyšetření Octreoscanem svědčí pro dvě ložisko se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v játrech – progrese nálezu ve srovnání s prvním vyšetřením.

Nemocná byla za další čtyři měsíce po druhém vyšetření, v listopadu 2008 odeslána na kontrolní scintigrafické vyšetření: menší patologické ložisko ve ventrokraniální části jater na rozhraní laloků. Ložisko má pravidelný okrouhlý tvar. Dříve pozorované druhé ložisko v pravém laloku jaterním ventrokaudálně již neprokazujeme – částečná regrese.

Poté za rok a půl, v květnu 2010 bylo provedeno již čtvrté scintigrafické vyšetření: solitární patologické ložisko kulovitého tvaru v horní části jater ventrálně na pomezí laloků velikosti cca 2 cm v průměru. Ve srovnání s vyšetření v listopadu 2008 se ložisko zobrazilo kontrastněji. 

Následně byla pacientka léčena chemoembolizací cestou jaterní tepny pomocí embolizačních částic DC Bead (Drug Eluting Beads) (synteticky utvářené částice, které umožňují optimální okluzi cévy. Tyto částice do své struktury aktivně vážou cytostatikum a postupně ho v tumorózním ložisku uvolňují. Částice jsou kalibrovány v rozměrech 100–900 mm se schopností navázat až 40 mg cytostatika na 1 ml částic. Při takto provedené chemoembolizaci je aplikována přesně stanovená dávka cytostatika a výkon je tak standardizován).
U pacientky byly částice DC Bead využity jako embolizační systém určený k navázání doxorubicinu. 

K pátému vyšetření byla odeslána onkologem v listopadu 2010 k zhodnocení efektu této chemoembolizační terapie. 


Scintigrafie Octreoscanem:


I.v. jsme aplikovali 110 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Provedli jsme pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii za 4 hod. (obr. 1, 2) a za 24 hod. (obr. 4, 5), navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha kombinovanou s CT za 4 hodiny (obr. 2, 3) a za 24 hod. (obr.5, 6).

Je patrná fyziologická difuzní depozice radioaktivity v játrech, slezině, v ledvinách a močovém měchýři, nepatrně ve střevech. Scintigraficky již jaterní ložisko neprokazujeme, je patrné pouze na CT jako hypodenzní ložisko v horní části jater na pomezí laloků. Nález tedy svědčí pro regresi nádorového ložiska karcinoidu v játrech – léze již není viabilní a jedná se o ložisko nekrotické po provedené chemoembolizaci.Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu /Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na okrouhlé  ložisko ve ventrokraniální části jater na rozhraní laloků patrné na CT a na fúzi obrazů.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Zaměřeno na okrouhlé ložisko ve ventrokraniální části jater na rozhraní laloků patrné na CT a na fúzi obrazů. / 
Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na okrouhlé  ložisko ve ventrokraniální části jater na rozhraní laloků patrné pouze na CT a na fúzi obrazů, nikoliv na SPECT.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Zaměřeno na okrouhlé ložisko ve ventrokraniální části jater na rozhraní laloků patrné pouze na CT a na fúzi obrazů, nikoliv na SPECT. / Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. /Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na okrouhlé  ložisko ve ventrokraniální části jater na rozhraní laloků patrné na CT a na fúzi obrazů.

/ Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Zaměřeno na okrouhlé ložisko ve ventrokraniální části jater na rozhraní laloků patrné na CT a na fúzi obrazů. / 
Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na okrouhlé  ložisko ve ventrokraniální části jater na rozhraní laloků patrné pouze na CT a na fúzi obrazů, nikoliv na SPECT.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Zaměřeno na okrouhlé ložisko ve ventrokraniální části jater na rozhraní laloků patrné pouze na CT a na fúzi obrazů, nikoliv na SPECT. / Závěr:

U pacientky po operačním odstranění karcinoidu ilea a mesenterických uzlinových metastáz a po provedené chemoembolizaci cestou jaterní tepny pomocí DC Bead s doxorubicinem jsme pátým scintigrafickým vyšetřením Octreoscanem již jaterní ložisko neprokázali, je patrné pouze na CT jako hypodenzní ložisko v horní části jater na pomezí laloků. Nález tedy svědčí pro regresi nádorového ložiska karcinoidu v játrech – léze již není viabilní a jedná se o nekrotické ložisko po provedené chemoembolizaci.
Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba


kontakt na autora:
otakar.kraft@fnspo.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software