KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-179 ze dne 10.01.2013
 

Potvrzení diagnózy karcinoidu slinivky břišní pomocí preparátu 111In-OctreoScan


MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín


Muž, 69 let.

Pacient s projevy karcinoidního syndromu v anamnéze odeslán onkologem ke scintigrafii somatostatinových receptorů k ověření CT diagnózy karcinoidu pankreatu. 

Z rodinné anamnézy: bez sledovaných chorob

Z osobní anamnézy: fibrilace síní,diabetes mellitus II.typu

Objektivně: při přijetí eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, obezita, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenomenů, AS irreg.80/min, TK 140/90 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: při základním vyšetření krevní obraz v normě, biochemicky zvýšené hodnoty glukózy, cholesterolu a CRP (116), další v normě. 


Z vyšetřovacího programu: 

Ekg-fibrilace síní s uspokojivou frekvencí komor
UZ břicha a jater-bez patologie
RTG plic-bez patologie
RTG LS páteře-osteochondróza plotének L1-2, L2-3
CT břicha- susp. tumor hlavy pankreatu, hepatosplenomegalie 

Doplněno tedy vyšetření somatostatinových receptorů pomocí 111In-OctreoScan, kde jak při celotělovém vyšetření, tak i při metodě SPECT patrna ložisková depozice radiofarmaka v oblasti epigastria, a to jak za 4, tak i za 24 hodin po aplikaci neměnící svoji sytost, resp.lokalizaci - viz obr. příloha. Vyšetření prováděno po aplikaci 111 MBq, na dvouhlavé SPECT gamakameře AXIS (2001) fy Picker, vyhodnocovacím zařízení ODYSSEY LX. Parametry akvizice: whole body - matrix 256x512, planární snímky - matrix 256x256, SPECT matrix 64x64, kolimátor MEGAP-Par.

Jde tedy o zcela zřetelnou patologicky zvýšenou expresi somatostatinových receptorů v oblasti epigastria, což je nález potvrzující diagnózu karcinoidu v hlavě pankreatu. Pacient předán do péče onkochirurgické. Diskuse: z výše uvedeného vyplývá přínos vyšetření pomocí 111In-OctreoScan v diagnostice a stagingu karcinoidů a jejich metastáz exprimujících somatostatinové receptory a rovněž při výběru léčebné taktiky. Navíc jde o metodu neinvazivní. Výtěžnost samozřejmě vzrůstá při kombinaci s konvenčními zobrazovacími metodami (SPECT/CT).

Závěr: tato kazuistika opět potvrzuje naše výborné zkušenosti se scintigrafickým vyšetřením pomocí 111In-OctreoScan při diagnostice gastro-entero-pankreatických neuroendokrinních nádorů a karcinomů (vč. metastáz) pomocí zobrazení somatostatinových receptorů.

Octreoscan lze v této indikaci doporučit jako metodu první volby ještě před provedením PET.
Obr.1: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou „whole body“ za 4 a 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s  patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v oblasti epigastria.

/ Obr.1: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou „whole body“ za 4 a 24 hodin po aplikaci radiofarmaka
s patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v oblasti epigastria. /
Obr.2: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální za 4 a 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickou depozicí radiofarmaka v oblasti epigastria.

/ Obr.2: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální
a koronální za 4 a 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickou depozicí radiofarmaka v oblasti epigastria. / Obr.3: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT v 3D zobrazení s patologickou depozicí radiofarmaka v oblasti epigastria.

/ Obr.3: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT v 3D zobrazení s patologickou depozicí radiofarmaka v oblasti epigastria. / 


Pracoviště:


Krajská nemocnice T.Bati a.s.
oddělení nukleární medicíny
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍNkontakt na autora:
bernatek@bnzlin.cz
tel.: 577 552 233

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software