Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Karcinoid s jaterními metastázami – progrese nálezu

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika: 

Kazuistika pacienta uvedena dříve – ONK-183
Při plánované bariatrické operaci byly náhodně peroperačně zjištěny jaterní metastázy. Jak se histologicky potvrdilo, jednalo se o metastázy karcinoidu. Ty jsme potvrdili scintigrafickým vyšetřením OctreoScanem v srpnu 2008, navíc jsme s velkou pravděpodobností odhalili dosud nejasný primární tumor. Dvě ložiska mimo játra jsou nejspíše v ileu (obr. 1, 2, 3).

Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. /Obr. 2: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu Horní 2 řady: transverzální řezy, prostřední řada: sagitální řezy, dolní 2 řady: koronární řezy.

/ Obr. 2: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu
Horní 2 řady: transverzální řezy, prostřední řada: sagitální řezy, dolní 2 řady: koronární řezy. / Obr. 3: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu Horní řada: zleva doprava transverzální řez,  sagitální řez, koronární řez. Dolní řada: zleva doprava transverzální řez,  sagitální řez, koronární řez.

/ Obr. 3: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu Horní řada: zleva doprava transverzální řez, sagitální řez, koronární řez.
Dolní řada: zleva doprava transverzální řez, sagitální řez, koronární řez. / 
Nyní za 38 měsíců po prvním vyšetření byl 55 letý nemocný poslán onkologem ke kontrolní scintigrafii. Lékař uvádí, že se jedná o pacienta s jaterními metastázami neznámého primárního ložiska (to znamená, že se primární tumor zatím nepodařilo odhalit i když na základě scintigrafického nálezu jsme se vyjádřili o možnosti lokalizace primárního nádoru v ileu) low grade neuroendokrinního karcinoidu, stav po laparoskopické diagnostické operaci v červenci 2008. Nyní restaging po 42 aplikacích Somatuline (lanreotid) co 28 dní – ke zhodnocení efektu terapie. Dle opakovaných vyšetření CT došlo ke kompletní remisi. 
Za 5 a 24 hodin po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) jsme provedli pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a za 5 hod. navíc také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha kombinovanou s CT a fúzi obrazů SPECT/CT (obr. 4, 5, 6, 7).Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře: zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. Vpravo dole: zaměřeno na další ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Vpravo nahoře: zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. Vpravo dole: zaměřeno na další ložisko v pravém jaterním laloku. /
Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na  ložisko v pravém  jaterním laloku. Patrná i další jaterní ložiska.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. Patrná i další jaterní ložiska. / Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na  ložisko pod játry ve střední čáře.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko pod játry ve střední čáře. / Obr. č. 7: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 7: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / 
Dochází k fyziologické depozici radioaktivity v játrech (difusně), slezině, v obou ledvinách a moč. měchýři, tlustém střevě. Dále jsou za 5 i 24 hod. patrná mnohočetná patologická ložiska zvýšené depozice radioaktivity v obou jaterních lalocích, dále ložisko pod levým jaterním lalokem zhruba ve střední čáře.
Závěr: patologická ložiska se zvýšenou depozicí radioaktivity v obou jaterních lalocích, pod levým jaterním lalokem zhruba ve střední čáře.
Nález svědčí pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v této lokalizaci. Nález je s progresí ve srovnání s vyšetřením v srpnu 2008 – jaterní ložiska jsou nyní podstatně výraznější.

Závěr:

U 55 letého muže přes dlouhodobou léčbu analogem somatostatinu a i přes počítačovou tomografií (CT) zjištěnou kompletní remisi jaterních metastáz prokazujeme scintigrafickým vyšetřením OctreoScanem progresi – ve srovnání s vyšetřením před 38 měsíci jsou nyní jaterní ložiska podstatně výraznější.Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fnspo.cz 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz