KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-185 ze dne 10.04.2013
 

Karcinoid pankreatu s četnými jaterními metastázami – progrese nálezu

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika: 

Kazuistika pacienta uvedena již dříve a to ONK-138, kde jsou podrobné anamnestické a laboratorní údaje. V lednu 2009 jsme scintigrafickým vyšetřením Octreoscanem u 63 letého pacienta potvrdili ložisko se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v pankreatu a mnohočetná ložiska v jaterní tkáni (obr. 1, 2, 3) – na základě dalších vyšetření uzavřeno jako karcinoid pankreatu s jaterními metastázami.


Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. /Obr.č.2: SPECT břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Horní 2 řady: transverzální řezy, prostřední řada: sagitální řezy, dolní 2 řady: koronální řezy.

/ Obr.č.2: SPECT břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Horní 2 řady: transverzální řezy, prostřední řada: sagitální řezy, dolní 2 řady: koronální řezy. / Obr.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Nyní za 33 měsíců byl pacient odeslán ke kontrolnímu vyšetření – onkoložka uvádí vzestup hladiny chromograninu se suspektní progresí onemocnění při současné terapii Sandostatinem.
Za 5 a 24 hodin po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) jsme provedli pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a za 5 a 24 hod. navíc také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha kombinovanou s CT a fúzi obrazů SPECT/CT (obr. 4, 5, 6, 7, 8, 9).
.
Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře: zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. Vpravo dole: zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku.

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Vpravo nahoře: zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. Vpravo dole: zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. / 
Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na  ložisko v pravém  jaterním laloku.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / Obr. č. 6: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 6: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / Obr. č. 7: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo: zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 7: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.
Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo: zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / 
Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vlevo zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku, vpravo patrná až splývající ložiska v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Vlevo zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku, vpravo patrná až splývající ložiska v pravém jaterním laloku. / 
Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko ve střední čáře, zřejmě v pankreatu.

/ Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko ve střední čáře, zřejmě v pankreatu. / Dochází k fyziologické difusní depozici radioaktivity v játrech, slezině, v obou ledvinách a moč. měchýři, tlustém střevě. Dále jsou za 5 i 24 hod. patrná mnohočetná patologická ložiska zvýšené depozice radioaktivity v obou jaterních lalocích (v pravém laloku až splývající) a ve střední čáře pod játry – zřejmě v pankreatu.
Závěr: patologická ložiska se zvýšenou depozicí radioaktivity v obou jaterních lalocích (v pravém laloku až splývající) a ve střední čáře pod játry – zřejmě v pankreatu.
Nález svědčí pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v této lokalizaci. Nález je s progresí ve srovnání s vyšetřením v lednu 2009 – jaterní ložiska nyní podstatně výraznější a splývající.

Závěr:

U 65 letého nemocného i přes probíhající terapii Sandostatinem scintigrafickým vyšetřením OctreoScanem zjišťujeme a tím i potvrzujeme suspekci na progresi onemocnění ve smyslu podstatně výraznějších a splývajících jaterních metastáz karcinoidu pankreatu.Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fnspo.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software