KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-195 ze dne 22.7.2013
 

SPECT/low dose CT detekce metastázy karcinoidu jejuna v retroperitoneální lymfatické uzlině

doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové 


Anamnéza

62letá pacientka vyhledala lékaře pro bolest žaludku. Při UZ břicha byl náhodně zjištěn tumor jejuna. Následovala chirurgická jejunektomie, kde byl zjištěn tumor částečně uzavírající lumen. Histologicky se jednalo o karcinoid, v resekátu přilehlé části mezenteria bylo zjištěno 7 lymfatických uzlin, z nichž 5 obsahovalo metastázu. V rámci dokončení stagingu pacientka absolvovala scintigrafii somatostatinových receptorů s 111In-pentetreotidem. Za 4 hodiny po i.v. aplikaci 111 MBq 111In-pentetreotidu byla provedena celotělová scintigrafie z přední a zadní projekce. Ta byla dále pro zvýšení sensitivity a upřesnění prostorové lokalizace nádorových lézí doplněna o SPECT/low dose CT dutiny břišní. Vyšetření se uskutečnilo na dvouhlavé digitální rotační gamakameře Infinia (General Electric Medical Systems – GE MS) s velkým zorným polem scintilačních detektorů. Gamakamera s funkcí infračerveného kopírování povrchu těla pacienta byla osazena kolimátory pro střední energie (300 keV). Hodnocení získaných dat bylo provedeno standardním vyhodnocovacím systémem Xeleris (GE MS). Scintigrafie doplněná o SPECT/low dose CT odhalila lymfatickou uzlinu s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů, tj. metastázu karcinoidu ve středním retroperitoneu paraaortálně vlevo, jinde bez známek diseminace. Následovala chirurgická lymfadenektomie paraaortální oblasti. 


Vyšetření

Scintigrafie somatostatinových receptorů s OctreoScanem + SPECT/low dose CT dutiny břišní:
Zobrazila se lymfatická uzlina (35 x 31 x 30 mm) s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v karcinoidu ve středním retroperitoneu paraaortálně vlevo. Jinde nebylo zastiženo ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů. Závěr: metastáza karcinoidu v lymfatické uzlině ve středním retroperitoneu paraaortálně vlevo s vysokou koncentrací somatostatinových receptorů.Obr. 1: Celotělová scintigrafie hrudníku s 111In-pentetreotidem (OctreoScan), přední projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka.

/ Obr. 1: Celotělová scintigrafie hrudníku s 111In-pentetreotidem (OctreoScan ), přední projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka. /Obr. 2: SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, transverzální řezy.

/ Obr. 2: SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, transverzální řezy. /

 

Závěr

Scintigrafie doplněná o SPECT/low dose CT dutiny břišní s 111In-pentetreotidem nově zobrazila metastázu karcinoidu ve středním retroperitoneu paraaortálně vlevo a vyloučila další diseminaci nádorou, což umožnilo zvolit efektivní léčbu pacientky. SPECT/low dose CT významně přispěl k upřesnění prostorové lokalizace nádorových lézí.

Pracoviště:


Fakultní nemocnice Hradec Králové
Oddělení nukleární medicíny
primář: doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové


kontakt na autora:
dolezal@fnhk.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software