Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Jaterní metastáza neuroendokrinního nádoru neznámé lokalizace

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:
48 letý pacient. 
NO: pacient prodělal operaci – resekci jaterního segmentu V – histologicky: metastáza neuroendokrinního nádoru neznámé etiologie.
Kolonoskopie: nález negativní.

Za měsíc po této operaci byl pacient odeslán chirurgem ke scintigrafickému vyšetření k průkazu primárního tumoru.

Scintigrafie Octreoscanem:
I.v. jsme aplikovali 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Po příslušné přípravě jsme provedli pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii za 4 hod. (obr. 1) a za 24 hod. (obr. 2), navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT za 4 a 24 hodiny (obr. 1, 2)
Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo: zaměřeno na ložisko v játrech.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. 
Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo: zaměřeno na ložisko v játrech. /
Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo: zaměřeno na ložisko v játrech.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. 
Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo: zaměřeno na ložisko v játrech. / Je patrná fyziologická difuzní depozice radioaktivity v játrech, slezině, v ledvinách, močovém měchýři a GIT. Dále pozorujeme patologické ložisko zvýšené depozice radiofarmaka v mediokaudální části pravého jaterního laloku.

Závěr:
U pacienta bylo scintigrafickým vyšetření Octreoscanem zjištěno ložisko se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v mediokaudální části pravého jaterního laloku, které nejspíše odpovídá lokalizací resekované metastáze v jaterním segmentu V. Primární nádorové ložisko se nepodařilo odhalit.

Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fnspo.cz 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz