KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-197 ze dne 22.7.2013
 

Plicní karcinoid nebo malobuněčný karcinom plic

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika: 

Scintigraficky jsme vyšetřili 53 letou ženu.
NO: U pacientky byl zjištěn tumor středního laloku pravé plíce s naléháním na mediastinum cT3N2-3 (susp. uzliny preaortálně vlevo) Mx (fluidothorax bil.?). Histologické vyšetření z bronchofibroskopie nebylo jednoznačné – buď se jedná o dobře diferencovaný malobuněčný karcinom nebo atypický karcinoid. Léčena chemoterapií.
Scintigrafie Octreoscanem: 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli planární celotělovou scintigrafii a tomografickou (SPECT) scintigrafii hrudníku a proximální části břicha spolu s tomografickými obrazy z výpočetní tomografie (CT) za 4 hod. (obr. 1, 2), za 24 hod. opět planární celotělovou scintigrafii (obr. 3) po i.v. podání 150 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Kromě fyziologické depozice radioaktivity v játrech, slezině, ledvinách a močovém měchýři prokazujeme poměrně velké ložisko zvýšené depozice radiofarmaka v pravém dolním plicním poli.Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. /Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT – hrudník a proximální část břicha. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo  transverzální  řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v dolním plicním poli vpravo.

/ Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT – hrudník a proximální část břicha. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. 
Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. 
Zaměřeno na ložisko v dolním plicním poli vpravo. / Obr.č.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.č.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / 


Závěr:

U 53 leté ženy, u které byl prokázán nádor pravé plíce, nebyla histologie (z bronchoskopie) jednoznačná. Pomocí octreotidové scintigrafie potvrzujeme přítomnost tumoru s vysokou hustotou somatostatinových receptorů v pravém dolním plicním poli. Avšak tento výsledek také nemůže jednoznačně rozhodnout o povaze tumoru – může se jednat jak o plicní karcinoid, tak o malobuněčný karcinom plic.
Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fnspo.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software