KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-199 ze dne 10.9.2013
 

Karcinoid tenkého střeva se sekundárním ložiskem v mesenteriu a pravděpodobným postižením pankreatu

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA , MUDr. Pavel Širůček
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava - Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:
68 letý pacient 
NO: U nemocného byla provedena resekce tenkého střeva pro dobře diferencovaný karcinoid, který se šířil do subserozy. Dvě z jedenácti spádových mesenterálních lymfatických uzlin bylo postiženo metastázami. Po operaci byl pacient asymptomatický. Pacient byl odeslán ke scintigrafickému vyšetření – pokud nebude onemocnění přítomno, bude nemocný jen sledován.

Scintigrafie Octreoscanem:
I.v. jsme podali 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Poté jsme provedli pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii za 4 hod. (obr. 1) a za 24 hod. (obr. 2), navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT za 4 hodiny (obr. 3) a za 24 hod. (obr. 4).Obr.č.1: Celotělová scintigrafie  v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. /Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr.č.3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko na rozhraní epigastria a mesogastria těsně vpravo od střední čáry.

/ Obr.č.3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Zaměřeno na ložisko na rozhraní epigastria a mesogastria těsně vpravo od střední čáry. / 
Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko na rozhraní epigastria a mesogastria těsně vpravo od střední čáry.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Zaměřeno na ložisko na rozhraní epigastria a mesogastria těsně vpravo od střední čáry. / 
Zjišťujeme ložisko zvýšené depozice radiofarmaka na rozhraní epigastria a mesogastrau těsně vpravo od střední čáry. Nález svědčí pro ložisko se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v této lokalizaci, pravděpodobně v hlavě pankreatu.

Závěr:
U pacienta s chirurgicky odstraněným dobře diferencovaným karcinoidem tenkého střeva, který se šířil do subserozy a metastaticky postihl dvě z jedenácti spádových mesenterálních lymfatických uzlin, jsme scintigrafickým vyšetřením Octreoscanem prokázali jedno patologické ložisko na rozhraní epigastria a mesogastria těsně vpravo od střední čáry, pravděpodobně v hlavě pankreatu.

Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fnspo.cz 
pavel.sirucek@fnspo.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software