KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-203 ze dne 21.2.2014
 

Pozdě diagnostikovaný karcinoid

MUDr. Rudolf Kopáček
Odd. nukleární medicíny 
Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem o.z.


Kazuistika 
žena 63 let (nar.1947) z Bíliny 

RA: m +úraz, o +tu mozku

SA: SD, dříve úřednice

GA: M od 12 do HYE 1993, T3, P2 (dcera hypertenze), 1xUPT, 

OA: bývala zdravá, alergie 0, 1993 Hypertenze, 

1993 - HYE+AE bilat. pro 2 Tu v pochvě (hist. meta dobře diff. Ca nejspíš z GIT

1996 - tromboza LDK s embolií do AP 

1998 - DM na PAD 

2006 - rezistence v břiše expanze presakrálně a podél ilických cév vlevo - meta 
ložiska, Krukenbergův tu, hydronefrosa a dilatace sin. ureteru 

06/2009 - TTE (hist.papiloCa dx.laloku 1mm, bez šíření přes pouzdro, bez angioinvaze) 

09/2009 - hematurie - na CT Tu masa infiltrující zadní stěnu moč. měchýře, obliterující levý 
močovod, presakrálně další tu masy, v retroperitoneu patol. zvětšené uzliny. 

10/2009 - Scintigrafie skeletu 
Aplikováno 600 MBq 99mTc-HDP i.v, (TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical
2-hlavou gamakamerou Mediso-Spirit DHV 201023-V0 (kolimátor LEHR) proveden WB-scan v přední i zadní projekci (Obr. č. 1).
Obr. č. 1: WB-scan v přední i zadní projekci

/ Obr. č. 1: WB-scan v přední i zadní projekci /

 


Závěr: mnohočetné osteoplastické meta.


11/2009 Biopsie pod CT (Obr. č. 2)


Obr. č. 2: Biopsie pod CT

/ Obr. č. 2: Biopsie pod CT / 
Histologie:
Malob.Ca neuroendokrinní – karcinoid generalizovaný. 

12/2009 5-HIO: 81.60 umol/l, Odpad 5-HIO: 163.12 umol/24h (Norm. 10.4-31.2)

Obj: 154 cm, 66 kg, TK 200/100, P 66,
Orientovaná, eupnoická, bez ikteru a cyanosy, asthenického habitu, hydratovaná.
Hlava: skelet pokl. nebol., inervace n.VII symetrická, zornice izokorické, skléry bílé, spojivky růžové, uši a nos bez výtoku, jazyk vlhký bez povlaku, hrdlo klidné,
krk: souměrný, uzliny nezvětšeny, jizva po thyroidectomii s keloidem
Hrudník: souměrný, axilly i nadklíčky volné, poklep plný jasný, dýchání čisté sklípkové, akce srd. prav., ozvy ohraničené, prsy bpn.
Břicho: pod úrovní hrudníku, v hypogastriu podkožně rozšířené žilní pleteně, palp. nebol., játra k oblouku, slezina nehmatná, peristaltika slyšitelná, Tapott.negat., páteř pokl. nebol., inguinální uzliny nezvětšeny
DK: bez otoků a varixů, bez zn. zánětu.

FA: Tarka (ACE inhibitor+blokátor Ca kanálů), Glibomet (antidiabetikum), Novonorm (antidiabetikum), Vigantol (vit-D), Euthyrox (hormon šť. žl.), Ortanol (inhibitor proton.pumpy), Pentomer (vasodilatans), Pamba (antifibrinolytikum), Apo-Tic (antiagregans)


01/2010 Scintigrafie OctreoScan: (Obr. č. 3) 
Aplikováno 150 MBq 111In-octreotidu i.v, (OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical
a za 4 a 24 hod proveden 2-hlavou gamakamerou Mediso-Spirit DHV 201023-V0 (kolimátor MEGP) WB-scan zkrácený v přední i zadní projekci.

Obr. č. 3: Zkrácený WB-scan v přední i zadní projekci.

/ Obr. č. 3: Zkrácený WB-scan v přední i zadní projekci. / 
Závěr:
mnohočetná ložiska patol. zvýšené aktivity v obl. hlavy, hrudníku, břicha, pánve v kostech i měkkých tkáních obou DK, největší ložiska laterálně pod slezinou a 
za močovým měchýřem. 


CT plic: bez ložiskových změn.

Konsilium VFN Praha: dop. terapie Sandostatinem+Bondronátem

03/2010 - zahájena terapie Sandostatin LAR 30mg i.m.+Bondronát 6mg inf. FR 500ml 4 hod.
á 1xměsíc
04/2010 - zhoršení DM – nasazen inzulín
05/2010 - ikterus – zjištěn útlak žlučovodů - ERCP zaveden stent
08/2010 - exoftalmus sin.+komprese optického nervu
11/2010 - Sandostatin již nepodán, dál jen Bondronát
12/2010 - stav se dál zhoršuje, pokračuje hubnutí, hematurie, anemizace 
01/2011 - exitus


Diskuse: Kazuistika potvrzuje tezi o pomalém růstu karcinoidu, kdy od prvních metastáz (již s navádějící histologii) uplynulo 16 let, než byl správně diagnostikován, ale to již jako velice pokročile generalizovaný. Kdyby se na něj myslelo, scintigrafie 111In-OctreoScanem by ho zřejmě mohla odhalit mnohem dřív. V diagnostickém postupu by - přes poměrně vysokou cenu radiofarmaka - neměla být opomíjena. 
Kazuistika dále ukazuje, že karcinoid může metastazovat také do kostí.

Pracoviště:


Krajská zdravotní a.s.,
Masarykova nemocnice o.z.,
Oddělení nukleární medicíny
primář: MUDr. Aleš Chodacki
V podhájí 21
401 13 ÚSTÍ NAD LABEMkontakt na autora:
tel.: 475 682 950
rudolf.kopacek@seznam.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software