KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-215 ze dne 5.12.2014
 

Neuroendokrinní karcinom s paketem krčních uzlin bez zjištěného primárního ložiska

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:
62letý muž.
OA: s ničím se neléčil. NO: nemocný byl odeslán svým praktickým lékařem k došetření krční lymfadenopatie. Provedeno CT krku, plic, mediastina a břicha, kde byla zjištěna rozsáhlá patologická masa - krční lymfadenopatie vlevo, oba laloky štítnice jsou zvětšené - zejména vlevo s lehkou deviací trachey doprava, kalcifikovaný uzel v levém laloku štítnice intraparenchymatózně, patologické splývající masy v oblasti regio colli III vlevo - pod bříškem m. sternoclaidomastoideus, další patologická ložiska mezi mm. scaleni vlevo až v HHA a pod m. latissimus dorsi vlevo, zasahující až do skapulární oblasti vlevo. Zmnožené LU v axillách i v mediastinu spíše benigního vzhledu. Obě plicní křídla jsou rozvinutá, plicní parenchym bez ložiskových změn. objemný, hypodenzní levý lalok štítnice, v plicích pouze jedna nespecif. nodularita, hypodensní ložiska v játrech - mnohočetná drobná ložiska v jaterním parenchymu by mohla odpovídat spíše cystickým lézím než metastázám. Dle USG je pravděpodobnější, že se jedná o jaterní metastázy. Cílené ORL vyšetření: Uzlinový sy vlevo na krku narůstající z velikosti do 15 mm nyní na paket 8x7 cm vlevo v oblasti IV. Subjektivně je pacient bez obtíží, bez bolestí, bez teplot, nezhubnul, chuť k jídlu má. Stolice pravidelná bez patologické příměsi, močení bez obtíží. 

Provedena exstirpace lymfatické uzliny krku vlevo v lokální anestezii.
Histologické vyšetření uzliny: velkobunečný neuroendokrinní karcinom.

Zahájena onkologická terapie - 1.aplikace chemoterapie cDDP+ Vepesid.

Pacient byl odeslán ke scintigrafickému vyšetření – ke zjištění primárního ložiska.

Scintigrafie Octreoscanem:
I.v. jsme aplikovali 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Provedli jsme pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii za 4 hod. (obr. 1) a za 24 hod. (obr. 2), navíc za 4 hod. cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) krku a hrudníku kombinovanou s CT (obr. 1) a za 24 hod. SPECT břicha a pánve kombinovanou s CT (obr. 2).
Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na obrovské nekontrastní ložisko na krku vlevo a ve střední čáře.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Zaměřeno na obrovské nekontrastní ložisko na krku vlevo a ve střední čáře. /
Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.  Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na břicho a pánev.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.
Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na břicho a pánev. / Dochází k fyziologické depozici radioaktivity difúzně v játrech, slezině, v obou ledvinách a moč. měchýři, střevě. Dále je za 4 i 24 hod. patrné velké, nekontrastní patologické ložisko zvýšené depozice radioaktivity v místě obrovské rezistence vlevo a ve střední čáře na krku. Jinde nejsou patologická ložiska patrná. 
Závěr: velké nekontrastní patol. ložisko se zvýšenou depozicí radioaktivity v místě obrovské rezistence vlevo a ve střední čáře na krku. Nález svědčí pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v této lokalizaci. Jiná patologická ložiska neprokazujeme. 

Závěr:
U 62letého muže jsme scintigrafickým vyšetřením Octreoscanem zjistili velké, nekontrastní patologické ložisko zvýšené depozice radioaktivity v místě obrovské rezistence vlevo a ve střední čáře na krku. Jinde nejsou patologická ložiska patrná. Primární nádorové ložisko jsme tedy neodhalili.

Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz


 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2014, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software