KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-218 ze dne 16.03.2015
 

Detekce recidivy neuroendokrinního karcinomu pankreatu u 52leté pacientky s elevací sérové hladiny chromograninu A pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů doplněné o hybridní SPECT/CT


doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové Anamnéza

52letá pacientka vyhledala lékaře pro několik týdnů trvající bolesti břicha. Při UZ břicha byla zjištěna masa o rozměru 90 x 60 mm na přechodu kaudy a těla pankreatu, která byla suspektní pro lymfom. Pacientka absolvovala biopsii pod CT kontrolou, která zjistila přítomnost neuroendokrinního karcinomu. Následovala levostranná pankreatektomie, splenektomie a cholecystektomie. Histologické vyšetření resekátu potvrdilo přítomnost neuroendokrinního karcinomu. Opakovaná kontrolní CT vyšetření a odpady 5-hydroxyindoloctové kyseliny do moči byly normální a svědčily pro kompletní remisi onemocnění. Při jednom z kontrolních vyšetření pacientky o dva roky později byl zjištěn významný vzestup sérové hladiny chromograninu A (247 μg/l; norma 19,4 – 98,1 μg/l). Bylo provedeno CT břicha, které zjistilo pouze drobnou expanzi v parakolickém tuku vpravo. Následovala scintigrafie somatostatinových receptorů s 111In-pentetreotidem. Za 4 hodiny po i.v. aplikaci 120 MBq 111In-pentetreotidu byla provedena celotělová scintigrafie z přední a zadní projekce. Ta byla dále pro zvýšení sensitivity a upřesnění prostorové lokalizace nádorových lézí doplněna o SPECT/low dose CT dutiny břišní. Vyšetření se uskutečnilo na dvouhlavé digitální rotační gamakameře Infinia (General Electric Medical Systems – GE MS) s velkým zorným polem scintilačních detektorů. Gamakamera s funkcí infračerveného kopírování povrchu těla pacienta byla osazena kolimátory pro střední energie (300 keV). Hodnocení získaných dat bylo provedeno standardním vyhodnocovacím systémem Xeleris (GE MS). Scintigrafie doplněná o SPECT/low dose CT ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů (20 x 20 x 30 mm) na rozhranní fundu a kardie žaludku na velké kurvatůře. Dále se zobrazilo drobné ložisko s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v parakolickém tuku vpravo. Vyšetření vyslovilo podezření na přítomnost metastázy neuroendokrinního karcinomu v žaludku a v parakolickém tuku vpravo. Gastroskopie s odběrem histologického materiálu potvrdila přítomnost metastázy neuroendokrinního karcinomu. Další chirurgickou léčbu pacientka odmítla a dostala paliativní terapii analogy somatostatinu. 


Vyšetření

Scintigrafie somatostatinových receptorů s OctreoScanem + SPECT/low dose CT dutiny břišní:
Zobrazilo se ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů o rozměru 20 x 20 x 30 mm na rozhranní kardie a fundu žaludku na velké kurvatůře. Nevelké ložisko se zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů (8 mm) v hypogastriu parakolickém tuku vpravo. Jinde nebylo zastiženo ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů. Závěr: metastáza neuroendokrinního karcinomu v žaludku a v parakolickém tuku vpravo. 
Obr. 1: Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan), přední projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka.

/ Obr. 1: Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan), přední projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka. /
Obr. 2: Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan), zadní projekce projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka.

/ Obr. 2: Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan), zadní projekce projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka. /
Obr. 3: SPECT, CT, SPECT/CT fúze epigastria, transverzální řezy.

/ Obr. 3: SPECT, CT, SPECT/CT fúze epigastria, transverzální řezy. /
Obr. 4: SPECT, CT, SPECT/CT fúze pánve a hypogastria, transverzální řezy.

/ Obr. 4: SPECT, CT, SPECT/CT fúze pánve a hypogastria, transverzální řezy. /

 

Závěr

Scintigrafie doplněná o SPECT/low dose CT dutiny břišní s 111In-pentetreotidem nově zobrazila metastázu neuroendokrinního karcinomu v žaludku a potvrdila přítomnost metastázy v parakolickém tuku vpravo. Dále pomohla efektivně dokončit restaging a naplánovat efektivní chirurgickou léčbu pacientky. Tuto ovšem pacientka odmítla. SPECT/low dose CT významně přispěl k upřesnění prostorové lokalizace nádorových lézí.


Pracoviště:


Fakultní nemocnice Hradec Králové
Oddělení nukleární medicíny
primář: doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové


kontakt na autora:
dolezal@fnhk.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2014, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software