KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-22 ze dne 19.03.2003
 

Scintigrafie paragangliomu v oblasti plicnice pomocí 123I-MIBG

MUDr. Marie Buncová, CSc., MUDr. Václav Engelmann
Radioizotopové pracoviště
IKEM
Praha 4


Úvod:

Paragangliom je termín shrnující dříve používané názvy chemodektom - nádor z oblasti karotid a extraadrenální paragangliom - extraadrenální feochromocytom. Jedná se o vzácný nádor s incidencí 0,001-0,002%. Jeho původ je v tkáni z neuroektodermálních buněk sympatoadrenálních nebo parasympatických ganglií. Proto se tyto tumory objevují v různých lokalizacích od baze lební po pánev. V mediastinu lokalizované paragangliomy mají vztah k aortopulmonálnímu paragangliu nebo k paravertebrálnímu sympatickému řetězci. Paragangliom je často klinicky němý.
K jeho manifestaci dochází v důsledku expanze nádorové tkáně nebo sekrece katecholaminů. 

Kazuistika
:

56-letá pacientka byla vyšetřována pro 8 let trvající prakticky neměnné kardiální potíže - retrosternální tlakovou bolest, bez vazby na námahu, objevující se převážně v klidu, spontánně ustupující do 15 minut, po NTG i dříve. Občas měla palpitace bez ztráty vědomí. Při rychlejší chůzi byla limitována dušností. Při diagnostické koronarografii byla stanovena lehce snížená systolická funkce levé komory a nalezeno rozsáhlé vaskularizované ložisko v mediastinu, které se plnilo spojkou z levé věnčité tepny, dále byla prokázána stenóza pravé koronární tepny. CT potvrdilo přítomnost oválného, bohatě vaskularizovaného útvaru v mediastinu s max. plošnými rozměry 5,3 x 2,6 x 3,5 cm vlevo od bulbu aorty a plicnice. Transezofageální echografie nepomohla objasnit charakter ložiska či jeho vztah k okolním orgánům. Při plánované chirurgické revizi mediastina a perikardu byl zjištěn na přechodu výtokové části pravé komory a plicnice krevnatý útvar červenobělavé barvy a houbovité konzistence. Nádor vycházející z plicnice, intimně přirostlý, ne zcela ohraničený, přecházel do okolního tuku a pokračoval kraniálním směrem až za větvení plicnice. Tumor nebylo možno radikálně odstranit. Histologické vyšetření excize odhalilo extraadrenální paragangliom ("chemodektom"), prognosticky 
s nejistým biologickým chováním, vzhledem k neúplné exstirpaci nebylo možné v budoucnu vyloučit jeho recidivu. K vyloučení generalizace procesu byla doporučena scintigrafie po aplikaci 123I-MIBG.

 

Scintigrafické vyšetření:

Scintigrafie byla provedena za 4 a 24 hodin po aplikaci 185 MBq 123I-MIBG (přípravek MIBG I123), zahrnovala celotělový scan a dále SPECT hrudníku a břicha. Parametry vyšetření SPECT hrudníku: 128 kroků po 20s, 360o, matice 64x64.
Pouze při SPECT hrudníku (obr.1) bylo patrné ložisko zvýšené akumulace paramediálně vlevo na hranici středního a horního plicního pole. 
Na celotělovém scintigramu a planárních scintigramech nebyla prokázána ektopická ložiska patologicky zvýšené akumulace 123I-MIBG.


Obrázek č. 1 - SPECT hrudníku pomocí MIBG I123

/Obrázek č. 1 - SPECT hrudníku pomocí MIBG I123/ 

Vzhledem k nejistému biologickému chování paragangliomu mediastina bez známek generalizace, byla pacientka indikována k radikální resekci ložiska. Výkon zahrnoval exstirpaci tumoru, resekci plicnice a její náhradu štěpem.


Za 6 měsíců po radikální operaci byla provedena kontrolní scintigrafie po aplikaci 123I-MIBG ve stejným způsobem (obr. 2). Ložisko v hrudníku, patrné při první scintigrafii, ani jiná další ložiska v těle nebyla prokazatelná. 


Obrázek č.2 - SPECT hrudníku pomocí MIBG I123, kontrolní scintigrafie po 6 měsících

/Obrázek č.2 - SPECT hrudníku pomocí MIBG I123, kontrolní scintigrafie po 6 měsících/

Scintigrafické vyšetření paragangliomu 123I-MIBG využívá endokrinní aktivity nádoru. K vyloučení generalizace procesu lze také využít možné přítomnosti somatostatinových receptorů a vedle 123 I-MIBG doplnit i zobrazení 111In Octreotidem. 


Pracoviště:
 

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY
RADIOIZOTOPOVÉ PRACOVIŠTĚ
Přednosta: MUDr. Marie Buncová, CSc.
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4 - Krč


kontakt na autora:
tel.: 2-6108-3290 nebo 3646
email: mabn@medicon.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software