KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-225 ze dne 29.09.2015
 

Neuroendokrinní tumor s četnými uzlinovými metastázami


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Katedra zobrazovacích metod Lékařské fakulty Ostravské univerzity 


Kazuistika:
NO: U 78letého muže byl při vyšetření počítačovou tomografií (CT) prokázán uzlinový syndrom retroperitonea. Byl zvažován maligní lymfom nebo karcinoid.
Z uzliny byl histologicky potvrzen neuroendokrinní tumor NEC G3 (nízce, špatně diferencovaný).
Klinicky jsou přítomny karcinoidové projevy.

Nemocný byl odeslán k vyšetření Octreoscanem. 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme za 4 a 24 hod. provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT krku a mediastina (za 4 hod.) a břicha s částí pánve (za 4 a 24 hod.) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) (obr. 1, 2, 3 – za 4 hod.; obr. 4, 5, 6 – za 24 hod.).Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vpravo fúze obrazů SPECT a CT, vždy nad sebou řezy transverzální, sagitální a koronární. Nahoře zaměřeno na ložisko v mesogastriu těsně vpravo od střední čáry, dole zaměřeno na ložisko v epigastriu těsně vlevo od střední čáry.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha.
Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vpravo fúze obrazů SPECT a CT, vždy nad sebou řezy transverzální, sagitální a koronární.
Nahoře zaměřeno na ložisko v mesogastriu těsně vpravo od střední čáry, dole zaměřeno na ložisko v epigastriu těsně vlevo od střední čáry. /
Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v pravém hypogastriu.

/ Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT.
Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v pravém hypogastriu. / Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření krku a mediastina. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vpravo fúze obrazů SPECT a CT, vždy nad sebou řezy transverzální, sagitální a koronární. Nahoře i dole  zaměřeno na ložisko vlevo dole na krku.

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření krku a mediastina.
Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vpravo fúze obrazů SPECT a CT, vždy nad sebou řezy transverzální, sagitální a koronární.
Nahoře i dole zaměřeno na ložisko vlevo dole na krku. / 
Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vpravo fúze obrazů SPECT a CT, vždy nad sebou řezy transverzální, sagitální a koronární. Nahoře zaměřeno na ložisko v epigastriu těsně vlevo od střední čáry, dole zaměřeno na ložisko v epigastriu těsně vpravo od střední čáry.

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Vpravo fúze obrazů SPECT a CT, vždy nad sebou řezy transverzální, sagitální a koronární.
Nahoře zaměřeno na ložisko v epigastriu těsně vlevo od střední čáry, dole zaměřeno na ložisko v epigastriu těsně vpravo od střední čáry. /
Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT v 3D zobrazení břicha a pánve. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT v 3D zobrazení břicha a pánve. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. / Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT v 3D zobrazení břicha a pánve. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT v 3D zobrazení břicha a pánve. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. / Popis vyšetření:

Dochází k fyziologické depozici radioaktivity ve slezině, v obou ledvinách, játrech, střevě, močovém měchýři. Dále jsou za 4 a 24 hod. patrná mnohočetná patologická ložiska zvýšené depozice radioaktivity: jedno ložisko vlevo v dolní části krku, mnohočetná ložiska v břiše: pruhovitá depozice táhnoucí se z epigastria od ložiska těsně vlevo od střední čáry dolů k ložisku v mesogastriu těsně vpravo od střední čáry, další ložisko v epigastriu těsně vpravo od střední čáry a drobné ložisko v pravém hypogastriu. 
Závěr: mnohočetná patologická ložisko se zvýšenou depozicí radioaktivity: ložisko v uzlině vlevo v dolní části krku, mnohočetná ložiska v břiše: pruhovitá depozice táhnoucí se z epigastria od ložiska těsně vlevo od střední čáry dolů k ložisku v mesogastriu těsně vpravo od střední čáry, další ložisko v epigastriu těsně vpravo od střední čáry - v.s. se jedná o paket uzlin paraaortálních a mesenteriálních, a drobné ložisko v pravém hypogastriu – ve střevě. Nález svědčí pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v popsaných lokalizacích.

Závěr:

U 78letého muže byly scintigraficky prokázány mnohočetné uzlinové metastázy neuroendokrinního tumoru v břiše a na krku.
Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

Katedra zobrazovacích metod Lékařské fakulty
Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz


 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2015, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software