KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-228 ze dne 30.12.2015
 

Neuroendokrinní tumor s mnohočetnými metastázami v játrech, skeletu, uzlině


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:

59letý muž
OA: stp. kraniocerebrálním poranění se SAK, stp. EPI paroxysmu, stp. TIA v povodí ACM, hepatopatie toxometabol., stp. operaci kolene dx AS.
NO: Pacientovi při preventivní kontrole u praktického lékaře proveden OC test, který byl pozitivní, odeslán na kolonoskopii, kde sneseny polypy a dále provedena sonografie, při které suspektní nádorové postižení ileocekalně. Došetření CT břicha: tumor ileocekálně + ložiska v játrech. Chromogranin A v séru 326,5 ng/ml (horní hranice normálu 98). 

V celkové anestezii proveden operační zákrok: 
Resectio ileocoecalis palliativa
Laparoscopia diagnostica
Excisio e hepatis segmenti S6

Diagnostický souhrn: 
Tumor intestini tenuis partis ilei terminalis generalisatum
carcinoid susp.
Carcinomatosis peritonei
Metastases hepatis l. utr.

Peroperačně v břišní dutině mnohočetná ložiska metastáz v obou lalocích jater, karcinomatosa na peritoneu, bránici, tumor na dist. ileu, fixován k céku.
Histol: stěna tenkého střeva - neuroendokrinní tumor G2, v tukové tkáni i ložisku z jater metastáza neuroendokrinního tumoru, tři lymfatické uzliny bez meta.

Po histologickém vyšetření defintivní dg závěr: neuroendokrinní tumor G2 generalizovaný v dutině břišní
Dva měsíce po operaci odpad HIOK (kys. 5-hydroxyindoloctové) v moči 356,30 µmol/24h (normální hodnota < 50).

Pacient byl odeslán onkoložkou ke scintigrafickému vyšetření ke zhodnocení rozsahu postižení.

Scintigrafie Octreoscanem:
I.v. jsme aplikovali 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Provedli jsme pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii za 4,5 hod. (obr. 1) a za 24 hod. (obr. 7), navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha, krku a hrudníku a části pánve kombinovanou s CT za 4,5 hodiny (obr. 2-6) a za 24 hod. (obr. 8-13).
Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4,5 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4,5 hod. po aplikaci radioindikátoru. /Obr.č.2: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4,5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr.č.2: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4,5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4,5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4,5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4,5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pánvi vlevo.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4,5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pánvi vlevo. / Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4,5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v žebru vlevo.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4,5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v žebru vlevo. / Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4,5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložiska v játrech a pánvi.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4,5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložiska v játrech a pánvi. / Obr. č. 7: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 7: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v krční uzlině vpravo.

/ Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v krční uzlině vpravo. / Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v krční uzlině vpravo.

/ Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v krční uzlině vpravo. / Obr. č. 10: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v hrudním obratli.

/ Obr. č. 10: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v hrudním obratli. / Obr. č. 11: FFúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém sternoklavikulárním skloubení.

/ Obr. č. 11: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém sternoklavikulárním skloubení. / Obr. č. 12: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v hrudním obratli.

/ Obr. č. 12: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v hrudním obratli. / 
Obr. č. 13: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložiska ve sternu, dvou hrudních obratlích.

/ Obr. č. 13: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložiska ve sternu, dvou hrudních obratlích. / Je patrná fyziologická depozice radioaktivity v obou ledvinách, slezině, střevě, močovém měchýři. Dále pozorujeme mnohočetná patologická ložiska zvýšené depozice radioaktivity v obou jaterních lalocích, skeletu (hrudní obratle, sternum, sternoklavikulární skloubení, žebro, nejméně dvě ložiska v pánvi), v krční uzlině. 
Nález při vyšetření Octreoscanem svědčí pro mnohočetná ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů – metastázy – v popsaných lokalizacích.

Nemocný léčen intramuskulární aplikací Sandostatinu LAR 30 mg.

Závěr:
U 59letého muže jsme scintigrafickým vyšetřením pomocí Octreoscanu prokázali mnohočetné metastázy neuroendokrinního nádoru (s primární lokalizací ileocekálně) v játrech, skeletu, krční uzlině.


Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz


 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2015, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software