Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Generalizovaný neuroendokrinní tumor s metastázami ve skeletu, játrech, lymfatických uzlinách, další kontrolní vyšetření

doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:

Bližší údaje – kazuistiky ONK-263 a ONK-276
69letá žena byla vyšetřována pro vertebrogenní obtíže. Byla zjištěna četná patologická ložiska jater charakteru metastáz, na CT výrazně difúzně nehomogenní struktura skeletu charakteru osteoplastických metastáz. Na scintigrafii skeletu jsme prokázali mnohočetné kostní metastázy a při dvou scintigrafických vyšetřeních Octreoscanem zjišťujeme mnohočetné metastázy neuroendokrinního tumoru ve skeletu, v játrech a v lymfatické uzlině paraaortálně a v ložisku při levém laloku štítné žlázy.
Celkově jsme zatím provedli tři scintigrafická vyšetření Octreoscanem – před 18 a 9 měsíci a nyní, 
Za devět měsíců po prvním scintigrafickém vyšetření pomocí značeného penteotridu (Otreoscanu) byla nemocná odeslána onkoložkou ke kontrolnímu vyšetření. 

Scintigrafie Octreoscanem – kontrolní vyšetření před devíti měsíci:

Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 a 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 a 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. /


Oproti předchozímu vyšetření před devíti měsíci se aktivita ložisek jeví nižší. 

Onkoložka odesílá pacientku na třetí scintigrafické vyšetření značeným penteotridem. Byla provedena změna terapie na Capecitabin pro progresi v uzlinách a v.s. ve skeletu – aplikováno pět cyklů. Nyní dle CT progrese v játrech, jinde stabilizace. 

Scintigrafie Octreoscanem – další vyšetření:
I. v. jsme aplikovali 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia Intevo firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) hrudníku, břicha a pánve kombinovanou s CT (obr. 2-21).


Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 5 a 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 5 a 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. Vyšetření 5 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. Vyšetření 5 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko kostovertebrálně vlevo. Vyšetření 5 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko kostovertebrálně vlevo. Vyšetření 5 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v bederním obratli. Vyšetření 5 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v bederním obratli. Vyšetření 5 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravé kosti kyčelní. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravé kosti kyčelní. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v lopatě pravé kosti kyčelní. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v lopatě pravé kosti kyčelní. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravé sedací kosti. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravé sedací kosti. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v proximální části pravé stehenní kosti. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v proximální části pravé stehenní kosti. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 10: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v proximální části levé stehenní kosti. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 10: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v proximální části levé stehenní kosti. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 11: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v levé kosti kyčelní. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 11: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v levé kosti kyčelní. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 12: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v lopatě levé kosti kyčelní. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 12: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v lopatě levé kosti kyčelní. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / 
Obr.č.13: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v lopatě levé kosti kyčelní. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.č.13: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v lopatě levé kosti kyčelní. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Obr.14: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v bederním obratli. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.14: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v bederním obratli. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 15: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v lopatě pravé kosti kyčelní. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 15: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v lopatě pravé kosti kyčelní. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 16: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v bederním obratli. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 16: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v bederním obratli. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 17: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v krčním obratli. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 17: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v krčním obratli. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 18: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v proximální části levé pažní kosti. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 18: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v proximální části levé pažní kosti. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 19: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v proximální části pravé pažní kosti. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 19: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v proximální části pravé pažní kosti. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 20: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v levé lopatce. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 20: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v levé lopatce. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.. / Obr. č. 21: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko kostovertebrálně vlevo. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 21: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko kostovertebrálně vlevo. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Závěr:
Zjišťujeme mnohočetné metastázy ve skeletu, v játrech a v lymfatické uzlině paraaortálně a v ložisku při levém laloku štítné žlázy. Ve srovnání s předchozím vyšetřením před devíti měsíci došlo k mírné progresi v játrech a ve skeletu.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz