Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Neuroendokrinní tumor ledviny s metastázami v lymfatických uzlinách, kontrolní vyšetření při terapii

doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:

Bližší údaje v kazuistice ONK-272.
Nyní 69letá žena s neuroendokrinním nádorem pravé ledviny a metastázami v lymfatických uzlinách.
Před rokem byla pacientka odeslána onkologem ke scintigrafickému vyšetření ke zhodnocení rozsahu postižení.

Scintigrafie Octreoscanem (obr. 1).:


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4 (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4 (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru. /Pozorujeme tři patologická ložiska zvýšené depozice radioaktivity v břiše a to v lymfatické uzlině paraaortálně vpravo ve výši L2/L3, v uzlině paraaortálně vlevo ve výši L3/L4, v uzlině paravertebrálně vpravo ve výši Th12/L1. Jedná se o metastázy v lymfatických uzlinách. 

Za rok po prvním vyšetření byla nemocná odeslána znovu a to ke zhodnocení efektu terapie sandostatinem, který byl nasazen.

Scintigrafie Octreoscanem:
I. v. jsme aplikovali 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli planární celotělovou scintigrafii za 4 a 24 hod., navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT za 4 a 24 hod. (obr. 2-5).Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4 (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4 (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru. / Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko paraaortálně vpravo v uzlině v úrovni L2/L3. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko paraaortálně vpravo v uzlině v úrovni L2/L3. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. / 
Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v uzlině paravertebrálně vpravo ve výši Th12/L1. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v uzlině paravertebrálně vpravo ve výši Th12/L1. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. /Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko paravertebrálně vpravo a paraaortálně vpravo. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko paravertebrálně vpravo a paraaortálně vpravo. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / Pozorujeme dvě patologická ložiska zvýšené depozice radioaktivity v břiše, paravertebrálně vpravo a paraaortálně vpravo. Jedná se o metastázy v lymfatických uzlinách. 

Závěr:
U 69leté ženy jsme scintigrafickým vyšetřením pomocí Octreoscanu prokázali dvě uzlinové metastázy paravertebrálně vpravo a paraaortálně vpravo. Ve srovnání s vyšetřením před rokem je nález v uzlině v úrovni L2/L3 kontrastnější, lehce kontrastnější je také akumulace v uzlině ve výši Th12/L1. Nyní není patrná akumulace v uzlině v úrovni L3/L4 paraaortálně vlevo. 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz