Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Detekce recidivy karcinomu žaludku pomocí imunoscintigrafie s CEA-Scanem®
u pacienta s elevací sérové hladiny CEA


MUDr. Jiří Doležal
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice, Hradec Králové


Anamnéza

Pacient, rok narození 1927, podstoupil v roce 2000 totální gastrektomii a splenektomii s antroesofageální anastomózou pro exulcerovaný středně diferencovaná karcinom žaludečního těla, který infiltroval celou stěnu až do okolního tukového vaziva, kde bylo patrné i perineurální šíření (T3, M0, N0). Následovala pooperační adjuvantní chemoterapie. Kompletní remise onemocnění trvala až do podzimu 2003, kdy se objevil vzestup sérové hladiny CEA 3,57…..7,35…7,86….9,1 (norma 0 – 5 ng/ml) a tento vzestup pokračoval až do jara 2004. Pacient absolvoval široký diagnostický program, který neodhalil známky recidivy základního onemocnění či metastázy. Gastroskopie nepotvrdila recidivu karcinomu. Vyšetření ultrazvukem nezobrazilo metastázy v játrech, RTG vyšetření plic též nezjistilo metastázy. CT břicha také neodhalilo diseminaci základního onemocnění. Subjektivně pacient nepociťoval žádné obtíže. V březnu 2004 jsme proto provedli celotělovou imunoscintigrafii s CEA-Scanem®. Jelikož na planární scintigrafii nebylo zachyceno ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací antigenu CEA, tak jsme pro zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace doplnili SPECT (jednofotonová emisní tomografie). Na SPECT scintigramech jsme odhalili metastázy v intraabdominálních lymfatických uzlinách v epigastriu. Vzhledem k diseminaci onemocnění a věku (77 let) bylo ustoupeno od chirurgického řešení a pacient dostal paliativní chemoterapii (leukovorin, vepesid a 5-fluorouracil).

Vyšetření

Imunoscintigrafie s CEA-Scanem
®: Pouze na emisní tomografii za 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka se zobrazilo kulaté ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací antigenu CEA v mezogastriu ve střední čáře ventrálně o průměru 15 mm, přibližně v oblasti kýlní branky hernie in cicatricae. Dále se zobrazilo několik splývajících ložisek zvýšené akumulace radiofarmaka, každé o průměru 2-3 cm ve středním a levém epigastriu. Jinde nebylo zastiženo ložisko patologické akumulace radiofaramka.

Obr. 1 Obr. 2
Obr. 1
Celotělový scintigram za 4 hodiny po i.v. aplikaci 800 MBq CEA-Scanu®. Na planární scintigrafii není patrné ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací antigenu CEA.
Obr. 2
Statický scintigram dutiny břišní. Na planární scintigrafii není patrné ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací antigenu CEA.
  
 

Obr. 3

Obr. 3
SPECT, koronární řezy. Mnohočetná, splývající ložiska tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací antigenu CEA v epigastriu ve střední čáře a vlevo. Metastázy karcinomu žaludku v intraabdominálních lymfatických uzlinách. V dolní části scintigramu je patrné kulaté ložisko zvýšené akumulace radiofarmaka, v.s. implantační metastáza na střevě v místě kýlní branky hernie in cicatricea.

  

Obr. 4

Obr. 4
SPECT, sagitální řez. Ložiska tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací antigenu CEA v epigastriu ventrálně. Metastázy karcinomu žaludku v intraabdominálních lymfatických uzlinách.

 

Obr. 5

Obr. 5
SPECT, transverzální řez. Ložiska tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací antigenu CEA v epigastriu ventrálně. Metastázy karcinomu žaludku v intraabdominálních lymfatických uzlinách.Závěr: 1. metastázy v intraabdominálních lymfatických uzlinách v epigastriu., 2. V.s. implantační metastáza na střevu v oblasti kýlní branky hernie in cicatricea. 

Závěr

Imunoscintigrafie s CEA-Scanem® odhalila diseminaci karcinomu žaludku u pacienta, kde došlo k pozvolnému vzestupu sérové hladiny antigenu CEA a ostatní zobrazovací metody (UZ, CT, gastroskopie) byly negativní. SPECT přispěl ke zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace. Nález na imunoscintigrafii zcela změnil strategii léčby. 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal
tel.: +420-495832337
fax.: +420-495512346
dolezal@fnhk.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz