Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Neuroendokrinní tumor plíce s uzlinovou a jaterní metastázou

doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:

NO: 58letý muž s neuroendokrinním tumorem pravé plíce, dle CT mediastinální lymfadenopatie. 

Odeslán pneumoložkou k vyšetření Octreoscanem k vyloučení progrese onemocnění. 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia Intevo (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT hrudníku a břicha za 4 a 24 hod. (obr. 1-4) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). 

Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Dvojí modulace obrazu.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Dvojí modulace obrazu. /Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Dvojí modulace obrazu.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Dvojí modulace obrazu. / Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v uzlině v pravé axile.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v uzlině v pravé axile. / Obr.č.4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku.

/ Obr.č.4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. /


Závěr: dvě patologická ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů: v uzlině v pravé axile a v levém jaterním laloku. Nález zřejmě svědčí pro metastázy neuroendokrinního nádoru. 

Závěr: 
U 58letého pacienta scintigraficky potvrzujeme dvě ložiska, zřejmě metastázy neuroendokrinního nádoru v uzlině v pravé axile a v levém jaterním laloku.
 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz