Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Metastázy maligního karcinoidu - scintigrafie OctreoScanem

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Baťova krajská nemocnice, Zlín


Žena, 60 let.
Pacientka přijata pro cca 10 měsíců trvající potíže charakteru opakovaných záchvatů zarudnutí kůže horní poloviny hrudníku, horka, tlaku a hučení v uších, otoků obličeje, dále udává pocit rychlé pravidelné srdeční akce, tlak na hrudi a slzení očí.
Z rodinné anamnézy: otec zemřel v 42 letech na ICHS, bratr na tutéž chorobu v 44 letech
Z osobní anamnézy: diabetes mellitus II.typu na dietě, dyslipidémie, alergická rhinitis, opakované renální koliky.
Objektivní nález: eupnoe, afebrilní, bez cyanozy, dýchání alveolární, čisté, AS reg.78/min., TK 160/60 torr, hmatné příušní uzliny, jinak bez pozoruhodností

Během hospitalizace při UZ břicha zjištěno ložisko 85x77 mm v játrech, při kolonoskopii divertikuloza sigmoidea, při kontrole štítnice normální funkce. Při vyšetření onkomarkerů zjištěno extrémní zvýšení hodnoty TPS, dále patrno výrazné zvýšení hladiny ferritinu při nízké hodnotě Fe, stovková sedimentace, zvýšeny jaterní transaminázy. V krevním obraze pak známky normocytární anemie lehčího stupně, vzestup leukocytů.

Objednáno vyšetření preparátem OctreoScan na oddělení NM BKN ve Zlíně, které provedeno metodou planární a SPECT za 24, 48 a 72 hodin po aplikaci radiofarmaka s výsledkem: ložisko výrazné akumulace 111In-OctreoScanu v oblasti mediastina (horní hrudní apertura vpravo) - /viz obr.1, 2b, 3/, další ložisko pak v pravém laloku jaterním a v podjaterní krajině vpravo /viz obr.1, 2a,c, 3/. Vyšetření prováděno po aplikaci 185 MBq, na dvouhlavé SPECT gamakameře AXIS(2001) fy Picker, vyhodnocovacím zařízení ODYSSEY LX. Parametry akvizice: whole body - matrix 256x512, planární snímky - matrix 256x256, SPECT matrix 64x64, kolimátor MEGAP-Par.

Poté byla za hospitalizace provedena biopsie ložiska v játrech pod CT kontrolu s tím výsledkem, že nález odpovídá metastáze maligního  karcinoidu, což je zcela v souhlase se scintigrafickým vyšetřením.

Pacientka poté předána do péče onkologů.

ONM BKN Zlín,2004

Obr. 1: Celotělová scintigrafie
Obr. 1: Celotělová scintigrafie (whole body, 24 hod. p.i.) pomocí 111In-Octreoscan s vyznačenými ložiskovými depozicemi radiofarmaka v mediastinu a podjaterní krajině.

obr. 2a - klikněte pro zvětšení
obr. 2a

obr. 2b - klikněte pro zvětšení
obr. 2b
obr. 2c - klikněte pro zvětšení
obr. 2c

Obr. 2a, b, c: Cílená scintigrafie pomocí 111In-Octreoscan metodou SPECT (24 hod. p.i.) s následným zobrazením řezů 
transversálních, sagitálních a coronárních s vyznačenou ložiskovou depozicí radiofarmaka v oblasti jater (obr.2a), mediastina (obr.2b) a podjaterní krajině (obr.2c). Kliknutím na obrázek se otevře zvětšený v novém okně.  

 

Obr. 3: 3D zobrazení akumulace radiofarmaka
Obr. 3: 3D zobrazení akumulace radiofarmaka (24 hod. p.i.) fyziologicky v játrech,slezině a ledvinách,patologicky pak v podjaterní krajině a mediastinu.

Pracoviště:

Baťova krajská nemocnice
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Jiří Bakala
Havlíčkovo nábř. 600
762 75   ZLÍN

kontakt na autora:

MUDr. Jaromír Bernátek
tel.: 577 552 233


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz