Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Neuroendokrinní nádor terminálního ilea s generalizací do jater, progrese

doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika: dnes 61letá žena, bližší údaje – kazuistika ONK-282 
Pacientka s generalizovaným neuroendokrinním karcinomem terminálního ilea, stav po pravostranné hemikolektomii před šesti roky. Již peroperačně zjištěny mnohočetné jaterní metastázy, od počátku léčba Somatulinem.

Scintigrafie Octreoscanem 10/2017:Obr.č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT – zaměřeno na ložisko s nekrózou  ve ventrokraniální části pravého jaterního laloku. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT – zaměřeno na ložisko s nekrózou ve ventrokraniální části pravého jaterního laloku.
Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. /
Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko s nekrózou  ve ventrální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko s nekrózou ve ventrální části pravého jaterního laloku.


Další scintigrafie Octreoscanem 10/2018:

Nález bez podstatných změn ve srovnání s vyšetřením 10/2017.

Poté klinicky progrese, hubnutí, zarudnutí v obličeji. Onkoložka zvažuje k terapii Somatulinem přidat chemoterapii a odesílá pacientku ke třetímu scintigrafickému vyšetření. 

Scintigrafie Octreoscanem 06/2019:

Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha s pánví za 4 a 24 hod. (obr. 3-10) po i.v. podání 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical).
Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko s nekrózou  ve ventrokraniální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko s nekrózou ve ventrokraniální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko s nekrózou  ve ventrokaudální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko s nekrózou ve ventrokaudální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko s nekrózou  ve ventrokaudální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko s nekrózou ve ventrokaudální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko s  ve ventrokraniální části levého jaterního laloku.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko s ve ventrokraniální části levého jaterního laloku. / Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko s nekrózou  ve ventrokraniální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko s nekrózou ve ventrokraniální části pravého jaterního laloku. /Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko s nekrózou  ve ventrokaudální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko s nekrózou ve ventrokaudální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 10: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko ve ventrokraniální části levého jaterního laloku.

/ Obr. č. 10: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko ve ventrokraniální části levého jaterního laloku. / Popis vyšetření:

Závěr: Mnohočetná patologická ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v játrech, částečně s nekrózou. Mimojaterní ložiska zvýšené depozice radiofarmaka nejsou patrná. Nález svědčí pro metastázy neuroendokrinního tumoru. Ve srovnání s posledním vyšetřením z 10/2018 došlo ke zvýšení akumulace v několika ložiscích. Nově navíc akumuluje jedno další ložisko v pravém laloku.

Závěr:

U 61leté ženy prokazujeme mnohočetné jaterní metastázy (v části s výraznými nekrózami) neuroendokrinního nádoru terminálního ilea. Oproti poslednímu vyšetření došlo k mírné progresi.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz