Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Středně diferencovaný neuroektodermální karcinom
- atypický karcinoid

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Baťova krajská nemocnice, Zlín


Muž, 40 let.
Pacient přijat k hospitalizaci pro opakované průjmy, záchvaty zčervenání, neuspokojivou kompenzaci hypertenze, polykací potíže a hmatnou uzlinu v nadklíčku vlevo.

Z rodinné anamnézy:
otec ca plic, matka ca mammae

Z osobní anamnézy: susp.levopravý zkrat na úrovni komor, hypertenze

Objektivní vyšetření:
přiměřený habitus, eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či flushe
hmatná uzlinka v levé nadklíčkové krajině
dýchání alveolární, čisté, bez vedlejších fenomenů
AS reg.88/min, systolický šelest, TK 165/95torr
další bez pozoruhodností

V laboratorním obraze: sedimentace středně zvýšena, hraniční transaminázy, krevní obraz v normě, sonografické vyšetření a endoskopie GIT bez patologického nálezu, scintigrafie a sonografie štítnice bez pozoruhodností.
Poté doplněna scintigrafie preparátem 111In-OctreoScan se snímkováním za 24, 48 a 72 hodin metodou planární a SPECT s nálezem rozsáhlé a syté ložiskové depozice radiofarmaka v mediastinu, která částečně zasahuje i do levé dutiny hrudní velikosti cca 60x45mm (viz obr.).
V další fázi hospitalizace pak provedena videothorakoskopie s histologickým odběrem z ložiska i uzliny se závěrem, že jde o středně diferencovaný neuroektodermální karcinom-atypický karcinoid (dle WHO), což je v souhlase se scintigrafickým vyšetřením. Pacient poté předán do péče onkologů.
 
 

Kliknutím na obrázek se otevře zvětšený v novém okně.  
Obr. 1 - klikněte pro zvětšení Obr. 2 - klikněte pro zvětšení
Obr. 1: Celotělová scintigrafie (whole body) pomocí 111In-Octreoscan provedená za 24 a 48 hodin
po aplikaci s vyznačenou ložiskovou depozicí radiofarmaka v mediastinu.
Obr. 2: Cílená scintigrafie pomocí
111In-Octreoscan metodou SPECT za 24 hodin
po aplikaci s následným zobrazením v řezech transversálních, sagitálních a coronárních
s vyznačením ložiskové depozice radiofarmaka
v mediastinu. 

 

Obr. 3 - klikněte pro zvětšení Obr. 4 - klikněte pro zvětšení
Obr. 3: Cílená scintigrafie pomocí 111In-Octreoscan metodou planární za 48 a 72 hodin po aplikaci s vyznačením ložiskové depozice radiofarmaka v mediastinu. Obr. 4:  3D zobrazení depozice 111In-Octreoscan fyziologicky v játrech a slezině, patologicky pak
v mediastinu.

 

Obr. 5 - klikněte pro zvětšení
Obr. 5: Zobrazení 111In-Octreoscan metodou
maximum pixel raytrace s depozicí v mediastinu.

 


Pracoviště:

Baťova krajská nemocnice
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Jiří Bakala
Havlíčkovo nábř. 600
762 75   ZLÍN

kontakt na autora:

MUDr. Jaromír Bernátek
tel.: 577 552 233


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz