Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Průkaz recidivy a metastáz karcinoidu céka pomocí
111In-Octreoscan

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Baťova krajská nemocnice, Zlín


Žena, 52 let.
Pacientka s duplicitním maligním melanomem kůže s pozitivní sentinelovou uzlinou po extirpaci a reexcisi,po adjuvantní imunoterapii, přijata ke kontrolnímu kolonoskopickému vyšetření při dg. karcinoid céka, který byl odoperován před 4 lety.

Z rodinné anamnézy: otec léčen pro diabetes mellitus II. typu.

Z osobní anamnézy: stp.resekci karcinoidu céka před 4 lety,maligní melanom kůže - hýždě s pozitivní sentinelovou uzlinou, stp.appendectomii před lety, stp.operaci ploténky L4,L5.

Objektivní vyšetření: eupnoe, orientována, kůže bez ikteru, lymfatické uzliny nehmatné, AS reg.,TK 140/80 torr, ozvy bez šelestů, břicho a per rectum bez patologického nálezu.

Laboratorně FW 19/49, KO v normě, odpad kys.5HIO 52umol/24 hod, další bez pozoruhodností.
Kolonoskopie, sono jater, CT mozku, rtg plic - vše bez patologie.

Pacientka poté objednána k provedení scintigrafie preparátem 111In-OctreoScan k vyloučení recidivy karcinoidu. Vyšetření prováděno po aplikaci 185 MBq, na dvouhlavé SPECT gamakameře AXIS(2001) fy. Picker, vyhodnocovacím zařízení ODYSSEY LX. Parametry akvizice: whole body - matrix 256x512, planární snímky - matrix 256x256, SPECT matrix 64x64, kolimátor MEGAP-Par. Provedeno snímkování za 24, 48 resp. 72 hodin po aplikaci a to metodou „whole body“, planární a SPECT s nálezem patologických ložiskových depozic radiofarmaka v oblasti jater (2 ložiska) -obr. 1, 2, 3, 5, 6, podjaterní krajiny (1 ložisko) -obr. 4, 5, 6 a v oblasti pánevní (cékum) - obr. 7, 8.

Nález v oblasti jater poté potvrzen provedením CT, pacientka předána zpět do péče onkologů.

Scintigrafické vyšetření tedy prokázalo nejen recidivu karcinoidu v oblasti céka,ale rovněž i metastatické postižení jater a podjaterní krajiny.
 
 

Kliknutím na obrázek se otevře zvětšený v novém okně.  
Obr. 1 - klikněte pro zvětšení Obr. 2 - klikněte pro zvětšení
Obr. 1:
Celotělová scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan
s ložiskovou depozicí radiofarmaka v oblasti
pravého jaterního laloku při vyšetření za 24, resp.
48 hodin po aplikaci radiofarmaka
Obr. 2:
Celotělová scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan
s dvěma ložiskovými depozicemi radiofarmaka
v oblasti pravého jaterního laloku při vyšetření
za 24 hod po aplikaci radiofarmaka

 

Obr. 3 - klikněte pro zvětšení Obr. 4 - klikněte pro zvětšení
Obr. 3:
Scintigrafie 111In-OctreoScan metodou SPECT
za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s následnou
rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální
a koronální. Patrna ložisková depozice radiofarmaka
v dorsu pravého laloku jaterního.
Obr. 4:
Scintigrafie 111In-OctreoScan metodou SPECT
za 24, resp. 48 hodin po aplikaci radiofarmaka
s následnou rekonstrukcí v rovině transversální,
sagitální a koronální. Patrna ložisková depozice
radiofarmaka v podjaterní krajině.

 

Obr. 5 - klikněte pro zvětšení Obr. 6 - klikněte pro zvětšení
Obr. 5:
3D zobrazení akumulace 111In-OctreoScan
v AP projekci s fyziologickou
akumulací radiofarmaka v oblasti ledvin a sleziny,
patologicky pak v pravém jaterním a laloku
a v podjaterní krajině.
Obr. 6:
3D zobrazení akumulace 111In-OctreoScan
v PA projekci s fyziologickou
akumulací radiofarmaka v oblasti ledvin a sleziny,
patologicky pak v pravém jaterním a laloku
a v podjaterní krajině.

 

Obr. 7 - klikněte pro zvětšení Obr. 8 - klikněte pro zvětšení
Obr. 7:
Celotělová scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan
s ložiskovou depozicí radiofarmaka v oblasti
pánevní při vyšetření za 24, 48, resp. 72 hodin
po aplikaci radiofarmaka.
Obr. 8:
Zobrazení metodou maximum pixel raytrace
s ložiskovou depozicí v oblasti pánve.

 

 


Pracoviště:

Baťova krajská nemocnice
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Jiří Bakala
Havlíčkovo nábř. 600
762 75   ZLÍN

kontakt na autora:

MUDr. Jaromír Bernátek
tel.: 577 552 233


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz