Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Průkaz recidivy karcinoidu tenkého střeva pomocí 111In-OctreoScan

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Baťova krajská nemocnice, Zlín


Žena, 77 let.
Pacientka po resekci ilea a mesenteria pro karcinoid před 12 lety přijata k hospitalizaci na chirurgickém oddělení pro povýšené hodnoty kyseliny indoloctové v moči, subjektivně zcela bez potíží.

Z rodinné anamnézy: bez pozoruhodností.

Z osobní anamnézy: stp.resekci ilea a mesenteria pro karcinoid před lety, ischemická choroba srdeční, diverticulosa colon descendens, stp.cholecystektomii, hysterektomii před lety.

Objektivní nález: eupnoe, afebrilní, bez ikteru, orientačně neurologicky v normě, uzliny nezvětšené, kardiopulmonálně kompenzována, P 80/min,TK 170/100 torr, břicho-hepar + 2cm, jinak v normě, per rectum bez patologie.

Laboratorně zvýšen odpad 5HIOK v moči, krevní obraz, metabolický, jaterní a lipidový soubor v normě. Při CT vysloveno podezření na tumor transversa, irrigoskopicky pouze diverticulosa. Ekg a rtg plic bez patologie, sonografie jater vykazuje pouze stp. CHCE, sono pankreatu a ledvin bez zřetelné patologie.

Poté doplněno scintigrafické vyšetření pomocí preparátu 111In-OctreoScan metodou „whole body“, planární a SPECT za 24 a 48 hodin po aplikaci s nálezem syté patologické ložiskové depozice radiofarmaka kulovitého tvaru cca 25 mm v průměru na pomezí mesogastria a pravého hypochondria - viz.obr.
Vyšetření prováděno po aplikaci 185 MBq, na dvouhlavé SPECT gamakameře AXIS(2001) fy. Picker, vyhodnocovacím zařízení ODYSSEY LX. Parametry akvizice: whole body - matrix 256x512, planární snímky - matrix 256x256, SPECT matrix 64x64, kolimátor MEGAP-Par.

Na podkladě nálezu při CT a scintigrafii OctreoScanem byla poté provedena resekce tenkého střeva s histologickým nálezem karcinoidu v mesenteriu tenkého střeva. Pacientka v celkově dobrém stavu propuštěna do ambulantní péče.
 
 

Kliknutím na obrázek se otevře zvětšený v novém okně.  
Obr. 1 - klikněte pro zvětšení Obr. 2 - klikněte pro zvětšení
Obr. 1:
Celotělová scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan
s ložiskovou depozicí radiofarmaka v oblasti
přechodu mesogastria a pravého hypochondria
při vyšetření za 24, resp. 48 hodin po aplikaci
radiofarmaka
Obr. 2:
Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou
SPECT za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka
s následnou rekontrukcí v rovině
transversální, sagitální a koronální s nálezem
ložiskové depozice radiofarmaka v oblasti
přechodu mesogastria a pravého hypochondria.

 

Obr. 3 - klikněte pro zvětšení Obr. 4 - klikněte pro zvětšení
Obr. 3:
Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka
s následnou rekontrukcí v rovině koronální
s nálezem ložiskové depozice radiofarmaka v oblasti
přechodu mesogastria a pravého hypochondria.
Obr. 4:
Zobrazení metodou 3D s fyziologickou akumulací
radiofarmaka v oblasti sleziny a ledvin, patologicky
pak na pomezí mesogastria a pravého
hypochondria.

 

Obr. 5 - klikněte pro zvětšení Obr. 6 - klikněte pro zvětšení
Obr. 5:
Zobrazení metodou 3D (barevná modifikace)
s fyziologickou akumulací radiofarmaka v oblasti
sleziny a ledvin, patologicky pak na pomezí
mesogastria a pravého hypochondria.
Obr. 6:
Zobrazení metodou maximum pixel raytrace
s patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka
v pomezí mesogastria a pravého hypochondria.

 

 


Pracoviště:

Baťova krajská nemocnice
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Jiří Bakala
Havlíčkovo nábř. 600
762 75   ZLÍN

kontakt na autora:

MUDr. Jaromír Bernátek
tel.: 577 552 233


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz