Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Scintigrafická detekce gastrinomu pomocí 111In-OctreoScan

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Baťova krajská nemocnice, Zlín


Muž, 56 let.

Pacient po resekci žaludku dle BI, gastroenteroanastomosou pro ulcus před lety hospitalizován pro opakované průjmy.

Z rodinné anamnézy: matka léčena pro žaludeční vředy, otec zemřel na CMP v 64 letech.


Z osobní anamnézy: 25 let léčen s vředovou chorobou gastroduodena, stp.ruptuře pylorického vředu před 3 lety,stp.resekci žaludku BI před 2 lety, stp.gastroenteroanastomose, stp.revizi pro subhepatický absces s difúzní peritonitidou,cysta pravé ledviny, chronická hepatitis, hypertenze.

Objektivně: eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, astenický habitus, hlava a krk bez patologie, plíce-dýchání alveolární,bez vedlejších fenomenů,AS reg.80/min, TK 160/85 torr,břicho-hepar+3cm, p.r.bez zřetelné patologie

Laboratorně: středně vysoká sedimentace, známky hypochromní anemie, vyšší AST, ALT a GMT, HbsAg pozitivní, gastrin hraničně elevován

Z vyšetřovacího programu: RTG plic bez patologie, ekg-normální křivka, sono jater-hepatomegalie, zvýšená echogenita, ztluštělá stěna žlučníku,  endosonografické vyšetření prokazuje chronickou neobstrukční pankreatitidu.

Vzhledem ke klinickému podezření na gastrinom (anamnéza vředové choroby, průjmy, hladina gastrinu) doplněno vyšetření somatostatinových receptorů pomocí 111In-OctreoScan, kde je patrna zřetelná ložisková depozice radiofarmaka ve středním epigastriu o průměru cca 2,5cm (viz obr.) a to jak za 24, tak i 48 hodin po aplikaci, viz obr., což je nález, který by mohl být v souladu s klinickým předpokladem. Vyšetření prováděno po aplikaci 185 MBq,  na dvouhlavé SPECT gamakameře AXIS (2001) fy Picker, vyhodnocovacím zařízení ODYSSEY LX. Parametry akvizice: whole body - matrix 256x512, planární snímky - matrix 256x256, SPECT matrix 64x64, kolimátor MEGAP-Par.

Poté provedena multifázová CT epigastria s pankreatem bez průkazu ložiskové léze, patrno však ložisko cca 2 cm v průměru v oblasti ohbí duodena.

Následný chirurgický zákrok potvrzuje diagnosu gastrinomu duodena.

Závěr: Z výše uvedeného vyplývá přínos scintigrafického vyšetření pomocí 111In-OctreoScan při diagnostice gastro-entero-pankreatických neuroendokrinních nádorů a karcinoidů (v tomto případě gastrinomu) pomocí zobrazení somatostatinových receptorů.

 

Kliknutím na obrázek se otevře zvětšený v novém okně.  
Obr. 1 - klikněte pro zvětšení Obr. 2 - klikněte pro zvětšení
Obr. 1:
Celotělová scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan za 48 hodin po aplikaci radiofarmaka s nálezem patologické ložiskové depozice radiofarmaka v pravé části epigastria.
Obr. 2:
Scintigrafie 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální za 48 hodin po aplikaci radiofarmaka s ložiskovou depozicí v podjaterní krajině.

 

Obr. 3 - klikněte pro zvětšení Obr. 4 - klikněte pro zvětšení
Obr. 3:
Scintigrafie 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekonstrukcí v rovině koronální za 48 hodin po aplikaci radiofarmaka s ložiskovou depozicí v podjaterní krajině.
Obr. 4:
Zobrazení metodou maximum pixel raytrace s fyziologickou akumulací v ledvinách, slezině, játrech, arteficiálně v transversu a s patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v epigastriu.

 

Obr. 5 - klikněte pro zvětšení
Obr. 5:
Zobrazení metodou maximum pixel raytrace s fyziologickou akumulací v ledvinách, slezině, játrech, arteficiálně v transversu a s patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v epigastriu (jiná barevná škála).

 

 


Pracoviště:

Baťova krajská nemocnice
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Jiří Bakala
Havlíčkovo nábř. 600
762 75   ZLÍN

kontakt na autora:

MUDr. Jaromír Bernátek
tel.: 577 552 233


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz